Hemelvaart – Wees niet ongerust
Hemelvaart – Wees niet ongerust

Hemelvaart – Wees niet ongerust

Tekst: Johannes 14:15-20 en 25-28

Wees niet ongerust.
Met deze woorden van Jezus begint de Schriftlezing van vanmorgen.
Het moment waarop hij ze uitspreekt, tegen zijn leerlingen,
is op de avond van het laatste avondmaal.
En het moment waarover hij spreekt,
is het moment dat hij niet meer bij ze zal zijn.

Wees niet ongerust.
Wat zouden wij voelen, als Jezus die woorden tegen ons zou spreken?
Tegen alle dingen in waar we ons wél ongerust over maken?
Tegen onze kleine, of misschien wel grote problemen in?
Ongerust zijn, daar zijn we vaak juist best wel goed in.

Je kunt ongerust zijn of je het wel goed doet.
Over wat anderen van je vinden.

Je kunt ongerust zijn over ziekte,
over tegenslag waar je mee te maken krijgt.

Je kunt je ongerust maken over de ontwikkelingen in de politiek.
En wat dat met zich meebrengt.

Je kunt je ongerust maken over de beelden die op TV op je afkomen.
Ook deze week, met die verschrikkelijke aanslag in Manchester,
op een concert waar veel jonge mensen waren.

Wees niet ongerust, zegt Jezus tegen zijn leerlingen.
Hij zegt dat op de avond voor hij zal sterven.
Hij was zelf bang, voor wat er zou gaan komen.
Diezelfde avond zou hij nog bidden tot God:
Laat deze beker aan mij voorbij gaan!

Maar toch zegt Jezus deze woorden tegen zijn leerlingen.
Wil hij ze gerust stellen.
Ze laten weten dat het hier niet ophoudt.

Zijn leerlingen zijn namelijk wel ongerust.
Ze hebben Jezus drie jaar gevolgd,
Ze zijn van hem gaan houden.
Zijn van hem afhankelijk geworden.
En nu zegt hij dat hij ze binnen korte tijd zal verlaten.

Waar ik heenga, daar kunnen jullie niet komen,
Zegt Jezus tegen zijn leerlingen.
Maar wees niet ongerust.
Vertrouw op God, en vertrouw ook op mij.

Hemelvaart is een lastig feest.
Je kunt je zelfs afvragen of je het wel een feest kunt noemen.
Het lijkt eerder slecht nieuws.
Jezus is niet meer bij ons.
Hoe maakt dat geloven makkelijker?
Hoe helpt dat ons om niet meer ongerust te zijn?

Tegelijk gaat hemelvaart juist daarom:
Om Jezus, die aan zijn leerlingen, en ook aan ons,
vraagt om op Hem te vertrouwen.

De tijd dat Hij bij zijn leerlingen was,
Dat Hij ze alles vertelde wat Hij wist over God,
Dat Hij ze liet zien wie God is,
Die tijd is inderdaad voorbij.
Ze kunnen niet meer alleen op Hem leunen.
Ze moeten op eigen benen leren staan.
Ze krijgen zelf een opdracht mee van Jezus:
Vertel de mensen over mij, en vertel ze over God.

Dat is de moeilijke kant van Hemelvaart.
Maar er is ook een hele mooie kant.
De beloftes die Jezus in dit gedeelte doet,
Die laten zien dat de leerlingen er straks niet alleen voor zullen staan.

De eerste is een belofte voor de toekomst.
Jezus zegt: zijn er niet veel kamers in het huis van mijn Vader?
Ik ga daar naartoe, om ruimte te maken voor jullie.
En op een dag zal ik terugkomen, en jullie met me meenemen.

Dat is al een hele geruststelling.
Een die veel angst weg kan nemen.
In het huis van de Vader zijn veel kamers.
Er is ruimte bij God.
Ruimte om op adem te komen,
als je je ongerust voelt, of als je bang bent.

En wat er ook gebeurt in dit leven,
Hoeveel pijn en angst, en ongerustheid we ook te verduren kunnen krijgen,
Dat vooruitzicht, van die vele kamers,
dat kan niemand ons afnemen.
Het is een belofte, die Jezus ons doet:
Bij God hoef je niet bang te zijn voor je toekomst.

Jullie kennen de weg, zegt Jezus.
Ík ben die weg. Ik ben de waarheid, en het leven.
Als jullie mij kennen, dan kennen jullie de weg naar God.
Maak je dus niet ongerust!
Ik zal terugkomen, en dan zal ik jullie met me meenemen.

Hemelvaart is een belofte voor de toekomst.
Als we geloven in Jezus,
dan mogen we verlangen naar de hemel.
Jezus maakt daar plaats voor ons.

En tegelijk is Hemelvaart ook een belofte voor het nu.
Brengt het al iets van de hemel, van Gods Koninkrijk naar ons toe.

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Volg mij na, zegt Jezus.
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven:
de Geest van de waarheid.

Hemelvaart en Pinksteren zijn erg met elkaar verweven.
Jezus zegt: ik ga naar mijn Vader,
maar ik laat jullie niet als wezen achter.

Jezus gaat naar zijn Vader,
zodat de Heilige Geest kan komen.
De Geest, die God op ons wijst,
en ons op God wijst.
Die ons bij God onder de aandacht brengt,
en God bij ons onder de aandacht brengt.
Die ons hart op de hemel richt.

Misschien kun je het nog het beste vergelijken met een telefoonnetwerk.
Er is een provider, God,
en er is een mobiele telefoon, dat zijn wij.
Als een telefoon geen bereik heeft, kun je er ook niet mee bellen.
Dan is er geen verbinding met de provider.

De Heilige Geest is als een zendmast,
die ervoor zorgt dat er altijd verbinding is.
Dat wij ons op ieder moment op God af kunnen stemmen.

Hij helpt ons om met God te communiceren.
Hij stuurt notificaties,
om God bij ons onder de aandacht te brengen.
Hij stuurt ons beveiligingsupdates,
zodat we niet gehackt kunnen worden.

Deze vergelijking kent natuurlijk zijn grenzen.
Maar wat de Geest vooral doet, is ons de ogen openen.
De ogen openen voor wie God is, en voor wat Hij doet.
De ogen openen voor Zijn Koninkrijk.
De ogen openen voor de liefde van God.
De ogen openen voor de plaatsen en de mensen waar God ons naartoe roept.
De ogen openen voor wat God van ons verlangt.
Hij zorgt ervoor dat we met God in verbinding staan.

Ik laat jullie niet als wezen achter, zegt Jezus.
De wereld ziet me straks niet meer, maar jullie kunnen me blijven zien.
Omdat ik leef, zullen jullie ook leven.
Dan zullen jullie beseffen dat ik in mijn Vader ben,
en dat jullie in mij zijn, en ik in jullie.

Die verbondenheid met God, die wij door de Geest mogen hebben,
Is heel intiem.
Net zo intiem als de verbondenheid van Jezus met zijn Vader.
Zoals Jezus verbonden is met zijn Vader,
zo mogen wij verbonden zijn met Hem.
Jezus is dan niet meer bij ons,
maar door zijn Geest blijven we met hem verbonden.
Hij is in ons, en wij zijn in Hem.

Dit klinkt misschien wat abstract.
Maar wat het eigenlijk betekent,
is dat Jezus ons na Hemelvaart helemaal niet alleen heeft gelaten.
Dat Hij helemaal niet ver weg is.
Maar dat Hij bij ons is, door zijn Geest.
Het is een belofte die Jezus doet:
ik laat jullie niet alleen.

De heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden,
zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Voor we uit de Bijbel lezen in de kerkdienst,
Is er altijd een gebed om de Heilige Geest.

De Geest helpt ons om de woorden van God en van Jezus te begrijpen.
Om ze duidelijk te maken.
Maar dat begrijpen is niet alleen iets verstandelijks.
Het gaat ook om je hart.
Soms zit je in de kerk, of lees je uit de Bijbel,
en dan spreekt een vers jou ineens aan.
Omdat hij gaat over de situatie waar jij in zit.
Omdat je het gevoel hebt dat God iets tegen je wil zeggen door dat vers.
Of omdat je daardoor bemoedigd wordt.

De Heilige Geest helpt ons om te luisteren naar wat God door de woorden van de Bijbel tegen jou of mij wil zeggen.
En Hij brengt je die woorden in herinnering.
Bijvoorbeeld als je in een moeilijke of juist een mooie situatie zit:
dat je ineens een tekst of een lied in gedachten krijgt.

De Geest brengt ons de woorden van Jezus in gedachten,
en brengt ons in gedachten wie Jezus was,
Omdat Jezus ons laat zien wie God is.
Jezus is als het ware een raam waardoor je God kunt zien.
En de Geest wijst ons voortdurend op Hem.
(…)

Jezus eindigt weer met de woorden waar hij mee begon.
Maak je niet ongerust. Verlies de moed niet.
Ik laat jullie niet alleen.
Ik geef jullie mijn vrede: een vrede die de wereld niet kan geven.

Het is een zegen, die hij geeft aan zijn leerlingen, en ook aan ons.
En het is ook weer een belofte.
Ik laat jullie niet alleen.

En Jezus zegt tegen zijn leerlingen:
als jullie me werkelijk liefhadden,
dan zouden jullie blij zijn dat ik naar mijn Vader ga,
want de Vader is meer dan ik.

Hemelvaart is een moeilijk feest voor ons,
Omdat wij Jezus niet meer fysiek bij ons hebben.
We kunnen hem niet meer zien, niet meer voelen.
Maar de Hemelvaart van Jezus is ook iets heel goeds,
En iets heel moois.

Want met Hemelvaart wordt Jezus door God verhoogd.
In de geloofsbelijdenis zeggen we:
Jezus zit aan de rechterhand van God.
God heeft hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

En daar, aan de rechterhand van God,
Pleit Jezus voor ons.
Hij maakt de weg vrij voor ons,
Om zelf naar God te komen.
Om met Hem verbonden te zijn, door zijn Geest.

Dat alleen al maakt Hemelvaart een van de bijzonderste momenten in de Bijbel.
Het is op zichzelf al de vervulling van een belofte,
Dat Jezus voor ons de weg vrijmaakt naar God,
En de weg vrijmaakt voor de Heilige Geest naar ons.

En tegelijk is het de hoop op een nog grotere belofte:
Dat Jezus terug zal komen,
En dat dan Gods toekomst aan zal breken.
Zijn vrede wordt werkelijkheid.

Maak je dus niet ongerust.
Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.