Van nieuw naar oud:

Abraham – een bron van zegen zul je zijn (Gen. 12, Matt. 1)
Kerst 2023: Het goede nieuws van Kerst! (Luk. 2)
3e advent 2023: Maria en Elisabet – Magnificat! (Luk. 1)
1e advent 2023: Zacharias – God blijft niet op afstand staan (Luk. 1)
Paulus in Korinthe (6): Eeuwigheidszondag – wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid… (1 Kor. 15)
Paulus in Korinthe (5): Wees gastvrij als je samenkomt voor de maaltijd (1 Kor. 11)
Paulus in Korinthe (4): Geschenken van de Geest (1 Kor. 12)
Paulus in Korinthe (3): Vrij van mijn en jouw oordeel (1 Kor. 1, 3 en 4)
Israëlzondag: Een koninkrijk van priesters (Ex. 19 en 20)
Paulus in Korinthe (2): Wat maakt dat jij gelooft? (1 Kor. 1)
Paulus in Korinthe (1): Blijf spreken en zwijg niet (Hand. 16)
Daniël (4): Niet onder de indruk (Dan. 6)
Daniël (3): Angst en verlangen (Dan. 3)
Daniël (2): Een ander Koninkrijk (Dan. 2)
Daniël (1): God is groter dan Jeruzalem (Dan. 1)
ICAD-dienst: Paulus en Silas in de gevangenis (Hand. 16)
Ananias: bidden is luisteren (Hand. 9)
Pleitbezorger, trooster, helper (Joh. 16)
Ben je gek als je in God gelooft? (Joh. 20)
Pasen 2023 – Het is goed! (Joh. 20)
Intrededienst Schenkel – Onderweg met Jezus (Luk. 24)
Afscheidsdienst Spijk – Herder of schaap? (Joh. 10)
Een zaaier ging uit om te zaaien (Luk. 8)
Een berg rede (Matt. 5)
Jezus in je boot (Luk. 5)
Make Israel Great Again? (Luk. 4)
Wees niet al te rechtvaardig (Pred. 7:8-9; 15-22; Luk. 6:36-38
Kerst – De God van het heelal wordt geboren in een stal (Matt. 2)
Kerstnachtdienst: Koning van de vrede (Jes. 9, Luk. 2)
Advent – Wacht op de Heer (Psalm 27)
Eeuwigheidszondag 2022 – Wees niet bang (Jes. 43; Joh. 14)
Eten waar je hart vol van raakt (Joh. 6)
Vraag het mij… (Joh. 4)
Startzondag: Aan tafel! (Lukas 14)
Kop op Job? (Job 1/2)
Ouderdom (Pred. 12)
Bevestiging ambtsdragers: voel je je geroepen? (1 Sam. 3; 1 Thess. 5)
De daden van de mensen die door Jezus op weg zijn gestuurd (Hand. 18)
Pinksteren (clusterdienst): Feest van hoop (Hand. 2)
Hemelvaart: wacht even… (Hand. 1)
Heb je mij lief? (Joh. 21)
De meeste mensen deugen (Rom. 5)
Pas als ik het met mijn eigen ogen zie… (Joh. 20)
Pasen: een brug naar Gods liefde (Luk. 24)
Witte donderdag – de beker (Mat. 26)
Kunnen jullie de beker drinken? (Jes 51; Mat. 20)
Doopdienst Teun (Mat. 18)
Feestelijke heropening van de Andreaskerk (20 maart 2022)
Jakob op de vlucht – Je bent niet alleen (Gen. 27-28)
Jakob en Esau: brokkenmakers (Gen. 25-27)
Respect voor Ruth (Ruth 2)
Verleiding (Jakobus 1)
Geloof en twijfel (Jakobus 1)
Loslaten (doopdienst, Luk. 2)
Lot uit de loterij (Kerst, Matt. 1)
Kerstnachtdienst 2022 (Lukas 2)
Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid (Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 1 Kor. 15)
Afstand houden (Matt. 9)
Dankoffer (dankdag, Lev. 2)
Jack (Matt. 9)
Liefde kan (doopdienst, 1 Joh. 4)
Er is hoop voor de toekomst (Matt. 6)
Lees je Bijbel (Psalm 119:105)
Esther wordt koningin (Esther 2)
Filippenzen 4: Sterk in Zijn kracht
Filippenzen 3: Het kennen van Jezus overtreft alles!
Fris en Fruitig (Galaten 5)
Filippenzen 2: Superheld
Hemelvaart: niet verder weg maar dichterbij (Luk. 24)
Filippenzen 1 deel 2: Vrij en moedig
Filippenzen 1: Een bericht uit de gevangenis
Pasen: wat als het waar zou zijn? (Lukas 24)
Palmpasen: een blik in de toekomst (Lukas 19-20)
Een glimp van God (Marcus 8-9)
Klagen mag (Klaagliederen)
Ik was hongerig (Mat. 25)
Vader, Zoon en Heilige Geest (Luk. 3)
Vermist! (Luk. 2)
Met God de toekomst tegemoet (Jozua 1)
Kerst: God komt naar ons toe (Joh. 2)
Kerstnachtdienst: Licht in het donker (Joh. 1)
Derde zondag van Advent – God grijpt in (Luk. 1)
Eerste zondag van Advent – Licht in de duisternis (Jes. 8-9)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Meer dan je kunt zien (Openb. 21)
Verantwoordelijkheid (Luk. 10)
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Een buitenstaander als voorbeeld (Luk. 7)
Uit het leven van een schaap (Luk. 15)
Een loflied van Paulus (Ef. 1)
Wat is goed leven? (Matt. 19)
Veel teveel gevraagd (Gen. 22)
Zwak (1 Kor. 1-2)
Samen ben je rijk (1 Kon. 17)
De vrucht van de Geest is de liefde (Gal. 5)
Een levende kerk (Hand. 2)
Je staat er niet alleen voor (Heb. 13)
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)
Heb je Mij lief? (Joh. 21)
Pasen: de grote belofte (Matt. 28)
Overdenking 29 maart 2020 (Matt. 7)
Overdenking 22 maart 2020 (Matt. 6)
Overdenking 15 maart 2020 (Hand. 16)
De andere wang toekeren (Matt. 5)
Van Jezus leren (Matt. 4)
Zondag werelddiaconaat – Delen van wat God je geeft (Gen. 41)
Uit de boot stappen (Matt. 14)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los (Jes. 43; 1 Joh. 4)
Oudjaarsdag – Als U niet met ons meegaat (Ex. 32 en 33)
Kerst – Op zoek naar het kind (Matt. 2)
Kerstnachtdienst – God breekt in (Matt. 1)
Verwachtingsvol bidden? (Jak. 5)
1e zondag van advent – Wachten (Micha 4 en 5)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Makkelijke woorden? (Psalm 91)
Bouw de kerk weer op (Haggaï 1)
Waar het hart vol van is.. (Joh. 7)
Dankdag – Danken tegen beter weten in (Hab. 3)
Reclame (Dan. 3)
Jeugddienst – Genieten (Pred. 9:7-9)
Israëlzondag (Gen. 12)
Johnny Cash – The Man in Black
Elke zondag open!? – Startzondag (Lukas 5)
De Bijbel – een goed verhaal
Breng ze mij (Matt. 14)
Doopdienst (Psalm 139)
Ik heb altijd gelijk! (Jona 1)
Ik ga op reis en ik neem mee (Hand. 8)
Groeien en snoeien (Joh. 15)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Hemelvaart (Joh. 16)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Pasen – het graf is leeg! (Joh. 19-20)
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Wie ben ik? (Psalm 8, Joh. 3, Gal. 2)
Avondmaal: Heb elkaar lief (1 Joh. 4)
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga (Ps. 139)
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand (Gal. 3)
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder (Luk. 2)
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze? (Luk. 1)
1e zondag van advent: Leven in Gods licht (Luk. 1; Mal. 3)
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood (Joh. 11)
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Jongerendienst: #stayconnected (Gen. 3)
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
Startzondag: een goed gesprek (Joh. 3)
Avondmaal: een overvloedig feest! (Jes. 25, Joh. 2)
Vereer geen andere goden (Ex. 20, 1 Kor. 8)
Overstapdienst: kom je nest uit! (Ps. 84)
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde (Ef. 4)
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig! (Hand. 2)
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Jeugddienst: Bidden (Psalm 23)
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog (Luk. 24)
De beker van het lijden (Markus 10)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Kerst: de gezalfde van de Heer (Luk. 2)
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet… (Jes. 9)
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Roeping (Ex. 3)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
De doop (Kol. 3:12-17)
Jezus Christus, zoon van God, Redder (Matt. 16, Fil. 2)
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid (Deut. 5, 1 Kor. 13)
De kerk proeven (Matt. 20)
Wijze woorden van Jezus (Matt. 5)
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een heftige droom (Daniël 2)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3
Hemelvaart – Wees niet ongerust (Joh. 14)
Schone schijn – Jakobus 2
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag (Spreuken, Joh. 21)
Eerste Paasdag – Het is volbracht (Joh. 20)
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Een bron van levend water (Johannes 4)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)
Kerst: Jezus, de beloofde Koning (Luk. 2)
Kerstnachtdienst: Wees niet bang (Luk. 2)
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Deel je talent (Matt. 25)
Een feestmaal (Lukas 14)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst (Ps. 62, 2 Tim. 1)
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3