Oude Testament
Genesis:
De Bijbel – een goed verhaal
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Jongerendienst: #stayconnected (Gen. 3)
Abraham – een bron van zegen zul je zijn (Gen. 12, Matt. 1)
Israëlzondag (Gen. 12)
Veel teveel gevraagd (Gen. 22)
Jakob en Esau: brokkenmakers (Gen. 25-27)
Jakob op de vlucht – Je bent niet alleen (Gen. 27-28)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)

Exodus:
Roeping (Ex. 3)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Israëlzondag: Een koninkrijk van priesters (Ex. 19 en 20)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Vereer geen andere goden (Ex. 20)
Als U niet met ons meegaat (Ex. 32 en 33)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)

Leviticus:
Dankoffer (dankdag, Lev. 2)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)

Deuteronomium:
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid (Deut. 5)
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)

Jozua:
Met God de toekomst tegemoet (Jozua 1)

Ruth:
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Respect voor Ruth (Ruth 2)

Samuël, Koningen, Kronieken:
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Bevestiging ambtsdragers: voel je je geroepen? (1 Sam. 3; 1 Thess. 5)
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Samen ben je rijk (1 Kon. 17)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)

Esther:
Esther wordt koningin (Esther 2)

Job:
Kop op Job? (Job 1/2)

Psalmen:
Wie ben ik? (Ps. 8)
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jeugddienst: Bidden (Psalm 23)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst (Ps. 62, 2 Tim. 1)
Overstapdienst: kom je nest uit! (Psalm 84)
Feestelijke heropening van de Andreaskerk (20 maart 2022) (Psalm 84; Hand. 2)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Makkelijke woorden? (Psalm 91)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Lees je Bijbel (Psalm 119:105)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga (Ps. 139)
Doopdienst (Psalm 139)

Spreuken:
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag (Spreuken, Joh. 21)

Prediker:
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Wees niet al te rechtvaardig (Pred. 7:8-9; 15-22; Luk. 6:36-38
Jeugddienst – Genieten (Pred. 9:7-9)
Ouderdom (Pred. 12)

Jesaja:
Kerstnachtdienst: Koning van de vrede (Jes. 9, Luk. 2)
Eerste zondag van Advent – Licht in de duisternis (Jes. 8-9)
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet… (Jes. 9)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los (Jes. 43)
Eeuwigheidszondag 2022 – Wees niet bang (Jes. 43; Joh. 14)
Kunnen jullie de beker drinken? (Jes 51; Mat. 20)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)

Klaagliederen:
Klagen mag (Klaagliederen)

Ezechiël:
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)

Kleine profeten:
Daniël (1): God is groter dan Jeruzalem (Dan. 1)
Daniël (2): Een ander Koninkrijk (Dan. 2)
Daniël (3): Angst en verlangen (Dan. 3)
Daniël (4): Niet onder de indruk (Dan. 6)
Ik heb altijd gelijk! (Jona 1)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
1e zondag van advent – Wachten (Micha 4 en 5)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Dankdag – Danken tegen beter weten in (Hab. 3)
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Bouw de kerk weer op (Haggaï 1)
1e zondag van advent: Leven in Gods licht (Mal. 3)

Nieuwe Testament
Mattheüs:
Abraham – een bron van zegen zul je zijn (Gen. 12, Matt. 1)
Lot uit de loterij (Kerst 2022, Matt. 1)
Kerstnachtdienst – God breekt in (Matt. 1)
Kerst 2022 – De God van het heelal wordt geboren in een stal (Matt. 2)
Kerst – Op zoek naar het kind (Matt. 2)
Van Jezus leren (Matt. 4)
Een berg rede (Matt. 5)
De andere wang toekeren (Matt. 5)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Wijze woorden van Jezus (Matt. 5)
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Er is hoop voor de toekomst (Matt. 6)
Overdenking 22 maart 2020 (Matt. 6)
Overdenking 29 maart 2020 (Matt. 7)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Jack (Matt. 9)
Afstand houden (Matt. 9)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
Breng ze mij (Matt. 14)
Uit de boot stappen (Matt. 14)
Jezus Christus, zoon van God, Redder (Matt. 16, Fil. 2)
Doopdienst Teun (Mat. 18)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Wat is goed leven? (Matt. 19)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Kunnen jullie de beker drinken? (Jes 51; Mat. 20)
De kerk proeven (Matt. 20)
Deel je talent (Matt. 25)
Ik was hongerig (Mat. 25)
Witte donderdag – de beker (Mat. 26)
Pasen: de grote belofte (Matt. 28)
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)

Marcus:
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Een glimp van God (Marcus 8-9)
De beker van het lijden (Markus 10)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)

Lukas:
1e advent 2023: Zacharias – God blijft niet op afstand staan (Luk. 1)
3e advent 2023: Maria en Elisabet – Magnificat! (Luk. 1)
Kerst 2023: Het goede nieuws van Kerst! (Luk. 2)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Derde zondag van Advent – God grijpt in (Luk. 1)
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze? (Luk. 1)
1e zondag van advent: Leven in Gods licht (Luk. 1; Mal. 3)
Kerstnachtdienst 2022: Koning van de vrede (Jes. 9, Luk. 2)
Kerst: de gezalfde van de Heer (Luk. 2)
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder (Luk. 2)
Kerstnachtdienst 2022 (Lukas 2)
Vermist! (Luk. 2)
Loslaten (doopdienst, Luk. 2)
Vader, Zoon en Heilige Geest (Luk. 3)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
Make Israel Great Again? (Luk. 4)
Jezus in je boot (Luk. 5)
Elke zondag open!? – Startzondag (Lukas 5)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Wees niet al te rechtvaardig (Pred. 7:8-9; 15-22; Luk. 6:36-38
Een buitenstaander als voorbeeld (Luk. 7)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Een zaaier ging uit om te zaaien (Luk. 8)
Verantwoordelijkheid (Luk. 10)
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een feestmaal (Lukas 14)
Startzondag: Aan tafel! (Lukas 14)
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Uit het leven van een schaap (Luk. 15)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Palmpasen: een blik in de toekomst (Lukas 19-20)
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog (Lukas 24)
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog (Luk. 24)
Pasen: wat als het waar zou zijn? (Lukas 24)
Pasen: een brug naar Gods liefde (Luk. 24)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Hemelvaart: niet verder weg maar dichterbij (Luk. 24)
Intrededienst Schenkel, 26 maart 2023 – Onderweg met Jezus (Luk. 24)

Johannes:
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Kerstnachtdienst: Licht in het donker (Joh. 1)
Kerst: God komt naar ons toe (Joh. 2)
Avondmaal: een overvloedig feest! (Jes. 25, Joh. 2)
Startzondag: een goed gesprek (Joh. 3)
Wie ben ik? (Psalm 8, Joh. 3, Gal. 2)
Een bron van levend water (Johannes 4)
Vraag het mij… (Joh. 4)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Eten waar je hart vol van raakt (Joh. 6)
Waar het hart vol van is.. (Joh. 7)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Afscheidsdienst Spijk, 12 maart 2023 – Herder of schaap? (Joh. 10)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood (Joh. 11)
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
Hemelvaart – Wees niet ongerust (Joh. 14)
Eeuwigheidszondag 2022 – Wees niet bang (Jes. 43; Joh. 14)
Groeien en snoeien (Joh. 15)
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Pleitbezorger, trooster, helper (Joh. 16)
Hemelvaart (Joh. 16)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Pasen – het graf is leeg! (Joh. 19-20)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Eerste Paasdag – Het is volbracht (Joh. 20)
Pasen 2023 – Het is goed! (Joh. 20)
Pas als ik het met mijn eigen ogen zie… (Joh. 20)
Ben je gek als je in God gelooft? (Joh. 20)
Heb je Mij lief? (Joh. 21)
Heb je mij lief? (Joh. 21)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag (Spreuken, Joh. 21)

Handelingen:
Hemelvaart: wacht even… (Hand. 1)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Pinksteren (clusterdienst): Feest van hoop (Hand. 2)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig! (Hand. 2)
Een levende kerk (Hand. 2)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Feestelijke heropening van de Andreaskerk (20 maart 2022) (Psalm 84; Hand. 2)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Ik ga op reis en ik neem mee (Hand. 8)
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
Ananias: bidden is luisteren (Hand. 9)
ICAD-dienst: Paulus en Silas in de gevangenis (Hand. 16)
Overdenking 15 maart 2020 (Hand. 16)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Paulus in Korinthe (1): Blijf spreken en zwijg niet (Hand. 18)
De daden van de mensen die door Jezus op weg zijn gestuurd (Hand. 18)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)

Romeinen:
De meeste mensen deugen (Rom. 5)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)

1 en 2 Korintiërs:
Paulus in Korinthe (1): Blijf spreken en zwijg niet (Hand. 18)
Paulus in Korinthe (2): Wat maakt dat jij gelooft? (1 Kor. 1)
Paulus in Korinthe (3): Vrij van mijn en jouw oordeel (1 Kor. 1, 3 en 4)
Paulus in Korinthe (4): Geschenken van de Geest (1 Kor. 12)
Paulus in Korinthe (5): Wees gastvrij als je samenkomt voor de maaltijd (1 Kor. 11)
Paulus in Korinthe (6): Eeuwigheidszondag – wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid… (1 Kor. 15)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Zwak (1 Kor. 1-2)
Vereer geen andere goden (Ex. 20, 1 Kor. 8)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid (Deut. 5, 1 Kor. 13)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3

Galaten:
Wie ben ik? (Psalm 8, Joh. 3, Gal. 2)
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand (Gal. 3)
Fris en Fruitig (Galaten 5)
De vrucht van de Geest is de liefde (Gal. 5)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)

Efeziërs:
Een loflied van Paulus (Ef. 1)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde (Ef. 4)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)

Filippenzen:
Jezus Christus, zoon van God, Redder (Matt. 16, Fil. 2)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

Serie over Filippenzen:
Filippenzen 1: Een bericht uit de gevangenis
Filippenzen 1 deel 2: Vrij en moedig
Filippenzen 2: Superheld
Filippenzen 3: Het kennen van Jezus overtreft alles!
Filippenzen 4: Sterk in Zijn kracht

Kolossenzen:
De doop (Kol. 3:12-17)

Thessalonicenzen, Timoteüs, Titus, Filemon:
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst (Ps. 62, 2 Tim. 1)
Bevestiging ambtsdragers: voel je je geroepen (1 Sam. 3; 1 Thess. 5)?

Hebreeën:
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Je staat er niet alleen voor (Heb. 13)

Brief van Jakobus:
Geloof en twijfel (Jakobus 1)
Verleiding (Jakobus 1)
Verwachtingsvol bidden? (Jak. 5)

Brieven van Petrus:
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)

Brieven van Johannes:
Avondmaal: Heb elkaar lief (1 Joh. 4)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los (Jes. 43; 1 Joh. 4)
Liefde kan (doopdienst, 1 Joh. 4)

Openbaring:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Meer dan je kunt zien (Openb. 21)

Overige:
Johnny Cash – The Man in Black