Jake Schimmel
Preken per Bijbelboek

Preken per Bijbelboek

Oude Testament
Genesis:
De Bijbel – een goed verhaal
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Jongerendienst: #stayconnected (Gen. 3)
Israëlzondag (Gen. 12)
Veel teveel gevraagd (Gen. 22)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)

Exodus:
Roeping (Ex. 3)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Vereer geen andere goden (Ex. 20)
Als U niet met ons meegaat (Ex. 32 en 33)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)

Leviticus:
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)

Deuteronomium:
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid (Deut. 5)
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)

Jozua:
Met God de toekomst tegemoet (Jozua 1)

Ruth:
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)

Samuël, Koningen, Kronieken:
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Samen ben je rijk (1 Kon. 17)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)

Esther:
Esther wordt koningin (Esther 2)

Psalmen:
Wie ben ik? (Ps. 8)
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jeugddienst: Bidden (Psalm 23)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst (Ps. 62, 2 Tim. 1)
Overstapdienst: kom je nest uit! (Psalm 84)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Makkelijke woorden? (Psalm 91)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Lees je Bijbel (Psalm 119:105)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga (Ps. 139)
Doopdienst (Psalm 139)

Spreuken:
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag (Spreuken, Joh. 21)

Prediker:
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Jeugddienst – Genieten (Pred. 9:7-9)

Jesaja:
Eerste zondag van Advent – Licht in de duisternis (Jes. 8-9)
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet… (Jes. 9)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los (Jes. 43)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)

Klaagliederen:
Klagen mag (Klaagliederen)

Ezechiël:
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)

Kleine profeten:
Een heftige droom (Daniël 2)
Reclame (Dan. 3)
Ik heb altijd gelijk! (Jona 1)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
1e zondag van advent – Wachten (Micha 4 en 5)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Dankdag – Danken tegen beter weten in (Hab. 3)
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Bouw de kerk weer op (Haggaï 1)
1e zondag van advent: Leven in Gods licht (Mal. 3)

Nieuwe Testament
Mattheüs:
Kerstnachtdienst – God breekt in (Matt. 1)
Kerst – Op zoek naar het kind (Matt. 2)
Van Jezus leren (Matt. 4)
De andere wang toekeren (Matt. 5)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Wijze woorden van Jezus (Matt. 5)
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Overdenking 22 maart 2020 (Matt. 6)
Overdenking 29 maart 2020 (Matt. 7)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
Breng ze mij (Matt. 14)
Uit de boot stappen (Matt. 14)
Jezus Christus, zoon van God, Redder (Matt. 16, Fil. 2)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Wat is goed leven? (Matt. 19)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
De kerk proeven (Matt. 20)
Deel je talent (Matt. 25)
Ik was hongerig (Mat. 25)
Pasen: de grote belofte (Matt. 28)
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)

Marcus:
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Een glimp van God (Marcus 8-9)
De beker van het lijden (Markus 10)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)

Lukas:
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Derde zondag van Advent – God grijpt in (Luk. 1)
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze? (Luk. 1)
1e zondag van advent: Leven in Gods licht (Luk. 1; Mal. 3)
Kerst: de gezalfde van de Heer (Luk. 2)
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder (Luk. 2)
Vermist! (Luk. 2)
Vader, Zoon en Heilige Geest (Luk. 3)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
Elke zondag open!? – Startzondag (Lukas 5)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Een buitenstaander als voorbeeld (Luk. 7)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Verantwoordelijkheid (Luk. 10)
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een feestmaal (Lukas 14)
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Uit het leven van een schaap (Luk. 15)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Palmpasen: een blik in de toekomst (Lukas 19-20)
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog (Lukas 24)
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog (Luk. 24)
Pasen: wat als het waar zou zijn? (Lukas 24)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Hemelvaart: niet verder weg maar dichterbij (Luk. 24)

Johannes:
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Kerstnachtdienst: Licht in het donker (Joh. 1)
Kerst: God komt naar ons toe (Joh. 2)
Avondmaal: een overvloedig feest! (Jes. 25, Joh. 2)
Startzondag: een goed gesprek (Joh. 3)
Wie ben ik? (Psalm 8, Joh. 3, Gal. 2)
Een bron van levend water (Johannes 4)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Waar het hart vol van is.. (Joh. 7)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
I was blind, but now I see (Johannes 9)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood (Joh. 11)
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
Hemelvaart – Wees niet ongerust (Joh. 14)
Groeien en snoeien (Joh. 15)
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Hemelvaart (Joh. 16)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Pasen – het graf is leeg! (Joh. 19-20)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Eerste Paasdag – Het is volbracht (Joh. 20)
Heb je Mij lief? (Joh. 21)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag (Spreuken, Joh. 21)

Handelingen:
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig! (Hand. 2)
Een levende kerk (Hand. 2)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Ik ga op reis en ik neem mee (Hand. 8)
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
Overdenking 15 maart 2020 (Hand. 16)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)

Romeinen:
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)

1 en 2 Korintiërs:
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Zwak (1 Kor. 1-2)
Vereer geen andere goden (Ex. 20, 1 Kor. 8)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid (Deut. 5, 1 Kor. 13)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3

Galaten:
Wie ben ik? (Psalm 8, Joh. 3, Gal. 2)
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand (Gal. 3)
Fris en Fruitig (Galaten 5)
De vrucht van de Geest is de liefde (Gal. 5)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)

Efeziërs:
Een loflied van Paulus (Ef. 1)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde (Ef. 4)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)

Filippenzen:
Jezus Christus, zoon van God, Redder (Matt. 16, Fil. 2)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

Serie over Filippenzen:
Filippenzen 1: Een bericht uit de gevangenis
Filippenzen 1 deel 2: Vrij en moedig
Filippenzen 2: Superheld
Filippenzen 3: Het kennen van Jezus overtreft alles!
Filippenzen 4: Sterk in Zijn kracht

Kolossenzen:
De doop (Kol. 3:12-17)

Thessalonicenzen, Timoteüs, Titus, Filemon:
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst (Ps. 62, 2 Tim. 1)

Hebreeën:
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Je staat er niet alleen voor (Heb. 13)

Brief van Jakobus:
Verwachtingsvol bidden? (Jak. 5)

Brieven van Petrus:
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)

Brieven van Johannes:
Avondmaal: Heb elkaar lief (1 Joh. 4)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los (Jes. 43; 1 Joh. 4)

Openbaring:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Meer dan je kunt zien (Openb. 21)

Overige:
Johnny Cash – The Man in Black