Preken

Een preek. Overdenking. Meditatie. Verkondiging. Verschillende woorden voor hetzelfde fenomeen. Ik ben predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. En in Protestantse kerken is de preek een vast onderdeel van de kerkdienst. De dienst begint met een gebed, en het lezen van een gedeelte uit de Bijbel. De preek is bedoeld om wat je net met elkaar hebt gelezen, dichterbij te brengen. Om te kijken hoe wat je net hebt gehoord betekenis heeft voor je eigen leven. Je zou kunnen zeggen: in een preek probeer je de boodschap van een Bijbelgedeelte te vertolken naar de mensen die in de kerk zitten. Of die meeluisteren, meekijken.

Voor mijzelf is het belangrijk om dat op een manier te doen die iedereen begrijpt. Ik hoop dat ook iemand die nooit in de kerk komt, toch naar mijn preek kan luisteren en alles kan begrijpen. Ook vind ik het belangrijk dat het niet zomaar een verhaaltje is: als we lezen uit de Bijbel, doen we dat omdat we geloven dat dat één van de manieren is waarop God tegen ons spreekt. De Bijbel lezen is dus eigenlijk luisteren naar God.

Als ik die tekst uitleg, hoop ik niet alleen een tekst van vroeger dichtbij te brengen, maar hoop ik ook dat in mijn preek door mag klinken wat God wil zeggen door het gedeelte dat we hebben gelezen heen.

En het bijzondere aan een preek is: iedereen luistert op zijn eigen manier. Heeft zijn eigen gedachten bij een Bijbeltekst. Je neemt ook alles mee wat je die week hebt meegemaakt. Je zit er nooit ‘neutraal’.
De ene keer spreekt een preek je meer aan dan de andere. Maar wat ik vooral hoop, of het nou een goede preek is of niet, is dat je iets mag merken van God, die, misschien door mijn woorden heen, of ondanks mijn woorden, tegen jou spreekt.

De preken die ik recent heb gehouden kun je hier terugvinden (van nieuw naar oud):

Eerste zondag van Advent – Licht in de duisternis (Jes. 8-9)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Meer dan je kunt zien (Openb. 21)
Verantwoordelijkheid (Luk. 10)
Goed omgaan met de Schepping (Gen. 1, Ps. 104)
Een buitenstaander als voorbeeld (Luk. 7)
Uit het leven van een schaap (Luk. 15)
Een loflied van Paulus (Ef. 1)
Wat is goed leven? (Matt. 19)
Veel teveel gevraagd (Gen. 22)
Zwak (1 Kor. 1-2)
Samen ben je rijk (1 Kon. 17)
De vrucht van de Geest is de liefde (Gal. 5)
Een levende kerk (Hand. 2)
Je staat er niet alleen voor (Heb. 13)
Een hoger doel (Deut. 6, 1 Pet. 2)
Heb je Mij lief? (Joh. 21)
Pasen: de grote belofte (Matt. 28)
Overdenking 29 maart 2020 (Matt. 7)
Overdenking 22 maart 2020 (Matt. 6)
Overdenking 15 maart 2020 (Hand. 16)
De andere wang toekeren (Matt. 5)
Van Jezus leren (Matt. 4)
Zondag werelddiaconaat – Delen van wat God je geeft (Gen. 41)
Uit de boot stappen (Matt. 14)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los
Oudjaarsdag – Als U niet met ons meegaat (Ex. 32 en 33)
Kerst – Op zoek naar het kind (Matt. 2)
Kerstnachtdienst – God breekt in (Matt. 1)
Verwachtingsvol bidden? (Jak. 5)
1e zondag van advent – Wachten (Micha 4 en 5)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Makkelijke woorden? (Psalm 91)
Bouw de kerk weer op (Haggaï 1)
Waar het hart vol van is.. (Joh. 7)
Dankdag – Danken tegen beter weten in (Hab. 3)
Reclame (Dan. 3)
Jeugddienst – Genieten (Pred. 9:7-9)
Israëlzondag (Gen. 12)
Johnny Cash – The Man in Black
Elke zondag open!? – Startzondag
De Bijbel – een goed verhaal
Breng ze mij (Matt. 14)
Doopdienst (Psalm 139)
Ik heb altijd gelijk! (Jona 1)
Ik ga op reis en ik neem mee (Hand. 8)
Groeien en snoeien (Joh. 15)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Hemelvaart (Joh. 16)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Pasen – het graf is leeg!
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Wie ben ik?
Avondmaal: Heb elkaar lief
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze?
1e zondag van advent: Leven in Gods licht
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Jongerendienst: #stayconnected
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
Startzondag: een goed gesprek
Avondmaal: een overvloedig feest!
Vereer geen andere goden
Overstapdienst: kom je nest uit!
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Jeugddienst: Bidden
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog
De beker van het lijden (Markus 10)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Kerst: de gezalfde van de Heer
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet…
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Roeping (Ex. 3)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
De doop (Kol. 3:12-17)
Jezus Christus, zoon van God, Redder
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid
De kerk proeven (Matt. 20)
Wijze woorden van Jezus
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een heftige droom (Daniël 2)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3
Hemelvaart – Wees niet ongerust
Schone schijn – Jakobus 2
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag
Eerste Paasdag – Het is volbracht
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Een bron van levend water (Johannes 4)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)
Kerst: Jezus, de beloofde Koning
Kerstnachtdienst: Wees niet bang
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Deel je talent (Matt. 25)
Een feestmaal (Lukas 14)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

  Licht in de duisternis

  Tekst: Jesaja 8:23-9:6

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Het is 701 voor Christus.
  Hizkia is koning van het kleine koninkrijkje Juda.
  Israël is nu al geen groot land.
  Juda was nog maar een derde daarvan.
  Je ziet het op de kaart, dat rode land links onderin.
  Alleen het gebied rond Jeruzalem.

  Meer lezen...

  Meer dan je kunt zien

  Tekst: Openbaring 21:1-5

  Lieve mensen, geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Er zijn van die grote momenten in je leven, waarvan je weet, als ze gebeuren:
  Vanaf nu zal mijn leven er nooit meer hetzelfde uitzien.
  Als je gaat trouwen, of gaat samenwonen,
  en er zomaar een heel nieuw iemand bij je intrekt.
  En je samen je leven vorm mag gaan geven.
  Als een kind geboren wordt, en je zomaar de zorg, de verantwoordelijkheid voor zo’n klein kindje krijgt.
  Als je het huis van je ouders verlaat, als je op kamers gaat.
  Of als je kind het huis uit gaat. Zijn of haar eigen leven op gaat bouwen.
  Dan is dat best even slikken!
  Als je opa of oma wordt.
  Dan ga je ook ineens anders aankijken tegen wie je zelf bent. Het is een hele nieuwe rol!

  Meer lezen...

  Verantwoordelijkheid

  Tekst: Lukas 10:38-42

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Er zit iets moois in.
  Dienen, op de achtergrond aan het werk zijn,
  om ervoor te kunnen zorgen dat anderen de tijd en ruimte hebben om iets te doen.
  Als het personeel van een cateringsbedrijf, tijdens een bruiloft,
  ineens de boel de boel zou laten,
  zou stoppen met eten en drinken rondbrengen,
  en zelf tussen de mensen zou gaan lopen, mee zou gaan eten,
  dan zou iedereen er raar van opkijken.
  Ze zouden er schande van spreken!
  Iedereen die op de bruiloft was, zou weten:
  dat bedrijf moet ik niet hebben als ik zelf een feest organiseer!

  Meer lezen...

  Goed omgaan met de Schepping

  Tekst: Genesis 1:27-31; Psalm 104:1-24

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.
  De aarde, die Hij met zoveel liefde, zoveel zorg had gemaakt.
  De bomen, de planten.
  De vogels, de vissen, de dieren op het land.
  En uiteindelijk de mens, aan wie Hij al die dingen toevertrouwde.

  Meer lezen...

  Een buitenstaander als voorbeeld

  Tekst: Lukas 7:1-10

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Een bestuurder, een leider,
  die het goed voorheeft met de mensen over wie hij, of zij, is aangesteld,
  Zoals de centurion uit het verhaal dat we vandaag hebben gelezen.
  Zou je, als je eens bij jezelf nadenkt,
  een naam kunnen bedenken van iemand die volgens jou echt een goede bestuurder is?
  Iemand die het goede zoekt voor de mensen over wie hij of zij is aangesteld?
  Misschien dat er wel iemand in je opkomt.

  Meer lezen...

  Uit het leven van een schaap

  Jezus ging om met allemaal slechte en vreemde mensen: oplichters, overlopers, mensen die anders waren. Mensen van wie alle anderen dachten: wat móet je ermee? Laat ze het lekker uitzoeken!
  De anderen kwamen bij Jezus om daarover te klagen. “Waarom gaat u met die mensen om?”, zeiden ze tegen hem. “U gaat zelfs bij ze eten! Kunt u niet beter met gewone, goede mensen omgaan? Mensen zoals wij?”

  Meer lezen...

  Een loflied van Paulus

  Tekst: Efeziërs 1:1-23

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Heb je wel eens gehad, dat je ergens zo blij over was, dat je zomaar gaat zingen, of gaat dansen!
  Je ziet voetballers altijd een vreugderondje doen als ze een doelpunt hebben gemaakt.
  Of als je je diploma hebt gehaald, dat kan ook reden zijn voor een vreugdedansje!
  Of als je, na je eerste kus, afscheid hebt genomen en weer naar huis loopt.
  Dat je zingt, en danst, en je je van blijdschap niet stil kunt houden!

  Meer lezen...

  Wat is goed leven?

  Tekst: Mattheüs 19:16-30

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Het goede leven! Wat is dat?
  Wat doet er echt toe voor jou?
  We hebben net filmpjes gekeken van een aantal gemeenteleden, met hun antwoord op deze vraag.
  Maar wat als je diezelfde vraag zou stellen aan mensen die je gewoon op straat tegenkomt?
  Ik ben best benieuwd wat hun antwoorden dan zouden zijn!

  Meer lezen...

  Veel teveel gevraagd

  Tekst: Genesis 22:1-19

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Als Abraham in deze tijd zou leven…
  Hoe zou je dán tegen de tekst aankijken die we vandaag hebben gelezen?
  Tegen iemand die bereid is om voor zijn geloof zijn enige kind op te offeren?
  Ik denk dat wij ons dat nauwelijks voor kunnen stellen, dat je dat zou kunnen.

  Meer lezen...

  Zwak

  Tekst: 1 Korintiërs 1:8-2:5

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Als jij met een ander deelt wat jij gelooft, wat zou jij dan zeggen?
  Denk daar eens even over na!
  (…)

  Meer lezen...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *