Een preek. Overdenking. Meditatie. Verkondiging. Verschillende woorden voor hetzelfde fenomeen. Ik ben predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. En in Protestantse kerken is de preek een vast onderdeel van de kerkdienst. De dienst begint met een gebed, en het lezen van een gedeelte uit de Bijbel. De preek is bedoeld om wat je net met elkaar hebt gelezen, dichterbij te brengen. Om te kijken hoe wat je net hebt gehoord betekenis heeft voor je eigen leven. Je zou kunnen zeggen: in een preek probeer je de boodschap van een Bijbelgedeelte te vertolken naar de mensen die in de kerk zitten. Of die meeluisteren, meekijken.

Voor mijzelf is het belangrijk om dat op een manier te doen die iedereen begrijpt. Ik hoop dat ook iemand die nooit in de kerk komt, toch naar mijn preek kan luisteren en alles kan begrijpen. Ook vind ik het belangrijk dat het niet zomaar een verhaaltje is: als we lezen uit de Bijbel, doen we dat omdat we geloven dat dat één van de manieren is waarop God tegen ons spreekt. De Bijbel lezen is dus eigenlijk luisteren naar God.

Als ik die tekst uitleg, hoop ik niet alleen een tekst van vroeger dichtbij te brengen, maar hoop ik ook dat in mijn preek door mag klinken wat God wil zeggen door het gedeelte dat we hebben gelezen heen.

En het bijzondere aan een preek is: iedereen luistert op zijn eigen manier. Heeft zijn eigen gedachten bij een Bijbeltekst. Je neemt ook alles mee wat je die week hebt meegemaakt. Je zit er nooit ‘neutraal’.
De ene keer spreekt een preek je meer aan dan de andere. Maar wat ik vooral hoop, of het nou een goede preek is of niet, is dat je iets mag merken van God, die, misschien door mijn woorden heen, of ondanks mijn woorden, tegen jou spreekt.

De preken die ik heb gehouden kun je hier terugvinden:
Preken – nieuw naar oud
Preken – per Bijbelboek

Meest recente preken:

  Pleitbezorger, trooster, helper

  Tekst: Johannes 16:1-15

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Als kind ging ik naar een christelijke basisschool.
  In de bovenbouw had elk kind in mijn klas zijn eigen schoolbijbel.
  Vooral in groep 7 en 8 lazen we daar dan wel eens een stukje uit met elkaar.
  Best wel moeilijk!
  Want het was een oudere vertaling dan we nu hebben, die van 1951.

  Toen ik in groep 8 van school af ging, kregen we die schoolbijbel mee naar huis.
  Kijk, dit is die van mij!
  Voorin staat mijn foto, van toen ik 12 jaar oud was.
  Hij is inmiddels helemaal kapotgelezen.

  Meer lezen...

  Ben je gek als je in God gelooft?

  Tekst: Johannes 20:19-31

  Lieve mensen,

  Als je gaat verhuizen kom je vaak dingen tegen waarvan je niet meer wist dat je ze had.
  Afgelopen week kwam ik dit boekje tegen: Unapologetic.
  Een heel boeiend geschreven boekje.
  De Nederlandse vertaling heet: Dit is geen verdediging.
  Waarom het christendom, ondanks alles, verrassend veel emotionele diepgang heeft.
  Zo’n titel, daar word ik al nieuwsgierig van!

  Meer lezen...

  Pasen: het ís goed!

  Tekst: Johannes 20: 1 en 11-18 

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Komt wel goed schatje!
  We hebben net die reclame gezien.
  Een jongetje komt overstuur thuis uit school,
  Alles ging verkeerd, de juf was boos op hem.
  En zijn moeder schenkt hem een glas drinken in en zegt:
  komt wel goed schatje.
  En vervolgens komt zijn vader de kamer binnen,
  Helemaal boos omdat zijn collega die functie heeft gekregen die hij graag wilde,
  En zijn zoontje schuift het glas naar hem toe:
  Komt wel goed schatje!

  Meer lezen...

  Intrede Schenkel: Onderweg met Jezus

  Tekst: Lukas 24:13-35

  Lieve mensen,

  Toen ik twee weken geleden als predikant afscheid nam in Spijk kreeg ik een cadeau van twee twintigers: deze doos!
  Hij is behoorlijk zwaar.
  Jullie hebben vast geen idéé wat erin zit!

  Toen ik hem openmaakte moest ik erg lachen ,
  Want wat erin zit, zijn allemaal potten Chicken Tonight!

  Daar zat een verhaaltje aan vast.
  Ze zeiden: toen wij catechisatie hadden bij jou, zei jij: ik kook wel voor jullie!
  En dan kwamen we, en hadden we hoge verwachtingen,
  maar we kregen... chicken tonight.

  Meer lezen...

  Afscheidsdienst Spijk: herder of schaap?

  Tekst: Johannes 10:1-18

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Toen ik net dominee was geworden in Spijk, liep ik door de supermarkt,
  en toen zei iemand tegen mij:
  moi domie!

  Ik hoorde dat voor het eerst!
  En ík dacht: wat zeg je nou!
  Want dat woord ‘domie’ had ik nog nooit gehoord!
  Het klonk voor mij een beetje als een verkleinwoordje.
  Hoi domineetje!
  Maar ik leerde gelukkig al snel dat het helemaal niet kleinerend bedoeld was.
  Domie is gewoon Gronings voor dominee.
  En ‘moi’ betekent: hallo!
  Moi domie!
  Dat betekent dus: goedendag, dominee!

  Meer lezen...

  Een zaaier ging uit om te zaaien...

  Tekst: Lukas 8:1-15

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Ik ben benieuwd hoe deze gelijkenis van Jezus overkomt als je zelf een boer bent.
  Misschien denk je bij het lezen wel:
  nou, die boer waar Jezus over vertelt is geen hele goede boer.
  Hij zaait op de weg, hij zaait op rotsgrond, hij zaait tussen het onkruid.
  Landbouw nu is sowieso een hele andere bezigheid dan landbouw in de tijd van Jezus!
  In die tijd waren er geen trekkers met GPS.
  Er was geen groot bedrijf, zoals Agrifirm, of 4 Farmers, dat je voorzag van de goede bestrijdingsmiddelen om onkruid tegen te gaan.
  Wat je nog wel ziet, dat zijn de vogels, die achter een trekker aan vliegen als er gezaaid wordt.
  Dat is iets van alle tijden.

  Meer lezen...

  Een berg rede


  Lezing: Lucas 6:20-26

  20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. 21Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
  24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

  Meer lezen...

  Jezus in je boot

  Tekst: Lukas 5:1-11

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Misschien heb je het wel eens in het écht gezien:
  Op heel veel plaatsen waar vroeger Romeinse steden hebben gestaan
  Kan je van die grote theaters vinden.
  Die hebben een ronde vorm, of de vorm van een halve cirkel.
  Eén van de bekendste is het Colosseum in Rome.
  Die kent iedereen wel.
  Maar je hoeft niet eens zo ver weg te gaan om er een te zien:
  Als je bijvoorbeeld in Trier bent, in Duitsland, bij Luxemburg,
  daar heb je ook een hele grote.

  Meer lezen...

  Make Israel great again?

  Tekst: Lukas 4:14-32

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Wie van jullie weet wat de belangrijkste campagneleuzen waren van Donald Trump?
  Die hoorde je heel vaak.
  America first!
  Of die andere, die ook heel bekend is:
  “Make America Great Again!”.
  Het zijn woorden die Trump in de jaren dat hij president was steeds weer heeft herhaald.
  Woorden waar je blijkbaar populair mee kunt worden.
  Waar je het zelfs mee tot president kunt schoppen:
  eigen mensen eerst!
  We kiezen eerst voor onszelf!

  Meer lezen...

  Wees niet al te rechtvaardig

  Tekst: Prediker 7:8-9; 15-22; Lucas 6:36-38

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Deze dienst op oudjaarsavond, is een mooi moment om écht even stil te staan bij het afgelopen jaar.
  Voor welke dingen ben je dankbaar?
  Wat was er verdrietig, of moeilijk, in het jaar dat achter je ligt?
  Wat hoop je voor het jaar dat voor je ligt?

  Heb je nog voornemens voor het nieuwe jaar?
  Of ben je van plan om je voornemens van het oude jaar even af te stoffen?

  Meer lezen...

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *