Pasen: wat als het waar zou zijn?
Pasen: wat als het waar zou zijn?

Pasen: wat als het waar zou zijn?

Tekst: Lukas 24:1-12

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Jezus leeft!

Pasen is het grootste, het mooiste, het belangrijkste christelijke feest dat er is.
Wat wij op deze dag vieren, is het fundament onder het christelijk geloof.
Een gebeurtenis, die alles anders maakt.
In de tijd waarin het is gebeurd, maar ook nog steeds voor ons, nu.
Het is een gebeurtenis die 2.000 jaar lang mensen in beweging heeft gezet, achter Jezus aan.
Vandaag zijn er miljarden mensen die het vieren.

En tegelijk is Pasen de meest onwaarschijnlijke gebeurtenis die je maar kunt bedenken.
Het is helemaal niet gek als je het een moeilijk verhaal vindt.

Een leider van een kleine beweging in het Jodendom,
in een uithoek van het grote Romeinse rijk,
Met een klein groepje volgelingen,
is ter dood gebracht aan een kruis.
En dan, drie dagen later,
gaat het nieuws rond dat hij is opgestaan uit de dood!

Er is een mooie film, Risen, opgestaan, betekent dat,
over een Romeinse hoofdman die dat allemaal van dichtbij meemaakt.
Van Pilatus, de man die Jezus ter dood heeft veroordeeld,
moet deze hoofdman op zoek naar het lichaam van Jezus,
dat door de leerlingen van Jezus zou zijn gestolen.
Als hij dat lichaam zou vinden, dan konden ze voor eens en voor altijd dat gerucht dat Jezus uit de dood is opgestaan,
de kop in te drukken.

Waar de hoofdman op stuit, is een leeg graf.
En een lichaam dat nergens te vinden is.
Leerlingen, die ervan overtuigd zijn dat hun meester weer leeft.
Soldaten, die zijn omgekocht om maar niets te zeggen over wat er echt is gebeurd.

En uiteindelijk stuit hij in zijn zoektocht op Jezus zelf.
En hij kan zijn ogen niet geloven.

Met zijn eigen ogen heeft hij Jezus zien sterven aan een kruis.
En nu ziet hij met zijn eigen ogen dat diezelfde Jezus weer leeft.

En dat moment verandert zijn leven.
Hij was een Romeinse hoofdman.
Elke dag had hij met de dood te maken.
Hij verlangde wel naar vrede.
Maar dat was niet iets dat binnen handbereik lag voor hem.

Maar vanaf het moment dat hij Jezus zag,
kón hij niet anders dan zijn oude leven achter zich laten.
De ontmoeting met de levende Jezus,
was een ontmoeting met vergeving, met onbegrensde liefde.
En dat zette zijn leven, alles wat hij belangrijk vond, in een heel ander licht.
Ook al zie je hem worstelen met wat hij ziet, worstelen om het te begrijpen,
Vanaf het moment dat hij ziet dat Jezus leeft,
kan hij niet anders dan achter Jezus aan gaan.
En getuigen van wat hij heeft gezien.
Daarnaar leven.

Niet alleen de omstanders,
maar zelfs de leerlingen van Jezus hadden er moeite mee om te geloven dat het echt zo was.
Dat Jezus echt was opgestaan uit de dood.
Ze geloofden het pas toen ze het zelf konden zien.
Eén van die leerlingen, Thomas, geloofde het pas toen hij zelf de littekens in Jezus’ handen aan kon raken, en de wond in zijn zij kon voelen.
Anderen twijfelden zelfs nog toen ze Jezus met hun eigen ogen hadden gezien.
De getuigen, die als eerste het nieuws hadden gehoord van de engelen bij het graf, dat waren vrouwen.
In die tijd werd maar nauwelijks naar vrouwen geluisterd. Ze werden niet serieus genomen. Dat is terug te lezen in de Bijbeltekst:
als de vrouwen vertellen dat het graf leeg is, vinden de leerlingen van Jezus het maar kletspraat. Ze geloven het niet.

En dan staat dat allemaal nog los van dat opstaan uit de dood helemaal niet kán.
Helemaal niet logisch is.

Het verhaal van Pasen, van de opstanding van Jezus, is zo’n onwaarschijnlijk verhaal.
En juist omdát het zo’n onwaarschijnlijk verhaal is,
is het een verhaal waar je niet omheen kúnt.

Want als het níet waar zou zijn,
wat zouden de leerlingen van Jezus ermee te winnen hebben om toch vol te houden dat het zo is?
Als het níet waar zou zijn, waarom dan zeggen dat vrouwen het eerste bij het lege graf aan kwamen? Hen tot de belangrijkste getuigen maken?
Als het níet waar zou zijn, hoe konden dan meer dan 500 mensen zeggen,
Dat ze Jezus met hun eigen ogen hadden gezien?

Áls het waar is, dan heeft het gevolgen voor ons allemaal.
Net zoals die Romeinse hoofdman,
die na die ontmoeting met Jezus de wereld niet meer kon zien zoals hij die daarvoor zag.

Pasen is niet zomaar iets.
Een feitje uit de geschiedenis, dat je voor kennisgeving aan kunt nemen.
Als Pasen echt waar is, als Jezus uit de dood is opgestaan,
Dan is hij echt de zoon van God.
Dan heeft het betekenis voor ons allemaal.

Dan betekent het dat Jezus ons allemaal nieuw leven aanreikt.
Vergeving van zonden.
De liefde van God.
Een leven in, en door Jezus. Een leven mét Hem.
Als Jezus leeft, dan mogen wij met heel ons leven achter Hem aan gaan.
Ons door zijn liefde laten veranderen.

Dat is hoe christenen zich vanaf het begin af aan noemden:
Mensen van de weg.
De weg achter Jezus aan.

Dan krijgen wij de belofte dat de dood ook over ons geen macht meer heeft.
En dat het kwaad, dat nu nog steeds zo aanwezig is in deze wereld,
Dat het kwaad het niet meer kan winnen.

Als Jezus leeft, dan mag dat oneindig veel hoop, troost en kracht geven,
tegen álles in.

Als Jezus leeft, dan mogen wij weten dat wij ontzettend diep geliefd zijn.
Door een God, die zijn zoon voor ons wilde geven.

Het is dus niet gek als je twijfelt of het waar is.

Maar besef wel: als het waar is, maakt het alles anders.
En ik geloof dat het waar is.
Dat Jezus leeft.

Wat doet Pasen met jou?
Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.