• Eugene Peterson – Working the Angles

  In zijn boek geeft Peterson kritiek op veel Amerikaanse kerken, die de neiging hebben om succesvolle kerken te willen zijn. Volgens hem gaat het daar in de kerk in eerste plaats niet om: de kerk is een gemeente van zondaars, in wie de Heilige Geest werkt, en de predikant is een van hen. De taak van de pastor is niet…

 • Stefan Paas – Werkers van het laatste uur

  Dit boek gaat over de vraag hoe kerken mensen die tot geloof komen welkom kunnen heten in de gemeente. Zonder dat we het vaak door hebben, spreken we als kerk alleen mensen aan met dezelfde sociologische achtergrond als wijzelf. En als mensen geraakt worden door het evangelie, en ze willen deel worden van de kerk, lopen ze er vaak tegenaan…

 • Staan voor je geloof

  Tekst: Handelingen 26:1-5; 9-18 Stel: je werkt in een redelijk groot bedrijf. Elke dag eet je wat met je collega’s. En je bent gewend om te bidden voor het eten. Op een dag vraagt een van je collega’s, als iedereen weer aan het werk is: waarom doe je dat eigenlijk? Of: je bent aan het barbecuen met je buren. Je…

 • Vrede

  Teksten: Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang. Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang. Het zijn regels die zeker in de laatste tijd wel bij ons binnenkomen. Ver weg en dichtbij zien we geweld om ons heen. Toen vorige maand in Parijs een grote aanslag werd gepleegd. Of…

 • Levi en het systeem

  Meditatie over Lukas 5:27-32: 27 Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg mij!’ 28 Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus…

 • Esther Meek – Longing to Know

  “The misguided quest for certainty was in the end the very thing that blinded us for the substantial grounds we have for confidence in our efforts to engage the world.” Dit is naar mijn mening een citaat waarin Meek duidelijk maakt wat haar doel is in het boek dat ze heeft geschreven. In haar boek probeert ze een nieuwe kennisleer…

 • Meer van God verwachten

  Teksten: Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21 Ken je dat gevoel? Dat je op het ene moment helemaal enthousiast bent, vol vuur. Dat je helemaal weet dat God er is, dat Hij bij je is, dat Hij je draagt. En het volgende moment, een dag of een week later, ben je dat weer kwijt. Dan gaat het leven weer zijn gewone gang.…

 • Oude posts

  Tot nu toe hield ik mijn blog bij op een andere site: http://vertrouwophem.blogspot.nl/. Kijk daar voor mijn oudere blogposts.