• Oorlog en vrede

  Tekst: Jesaja 42:1-4; Mattheüs 5:1-16 en 43-45 Deze dagen wordt in Spijk en omstreken de slag om Delfzijl nagespeeld. Het is een moment waarop we stilstaan bij de impact, die de Tweede Wereldoorlog ook hier in Spijk heeft gehad. Bij sommigen staan de gebeurtenissen van de laatste periode van de oorlog nog op het netvlies gebrand. Omdat ze moesten schuilen,…

 • Jongerendienst: Back to Basics!

  Tekst: Mattheüs 6:25-34 Back to Basics Druk zijn is voor sukkels, zo heette een prikkelend artikel dat ik deze week las. We hebben het allemaal druk. Met ons werk, met onze school. Door afspraken met onze vrienden. Door alle informatie die er op ons afkomt. We kijken steeds onze e-mail, checken onze whatsapp-berichten. Want we zijn steeds bang om iets…

 • Tweede Paasdag: verborgen rijkdom

  Teksten: Mattheüs 13:44-46; 2 Korintiërs 2:14-17 Geliefde gemeente van Jezus Christus, Afgelopen week was ik in de tuin aan het graven, om een boompje te planten. En al snel stuitte ik op iets hards. Een wortel, dacht ik, en ik groef verder. Maar al snel werd deze steen zichtbaar. Ik viste hem uit de grond. Nou is een steen niet…

 • Eerste Paasdag: de hemel raakt de aarde!

  Tekst: Lukas 24:1-12 De Sabbat, de Joodse rustdag was voorbij. Heel vroeg in de ochtend was een groepje vrouwen op weg naar het graf, Waar ze een paar dagen daarvoor het lichaam van Jezus hadden neergelegd. Maria van Magdala, Johanna, Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar vrouwen. Ze wilden Jezus’ lichaam verzorgen. Maar toen ze aankwamen bij…

 • Geen sterke leider!?

  Teksten: Jesaja 52:7-10; Lukas 19:29-40 Je hebt vast de musical Jesus Christ, superstar wel eens gezien, of ervan gehoord. Hij gaat over de laatste dagen van Jezus’ leven. In de musical wordt Jezus neergezet als een soort superster. En dat beeld klopt ook wel een beetje: Overal waar hij komt staan grote groepen mensen op hem te wachten, om te…

 • Bidden is een voorrecht

  Tekst: Johannes 16:16-28 Stel je eens voor dat je eens een goed gesprek zou willen voeren met Mark Rutte, over de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Iets waar je het niet mee eens bent, of wat je graag anders zou willen zien. Dat lukt je niet zomaar. Je moet dan wel een erg goede reden hebben, of een erg goed…

 • Samen zijn we uniek

  Tekst: 1 Korintiërs 12:12-22 Heb je er wel eens bij nagedacht wat een wonder het is, Dat ieder mens uniek is! Geen twee mensen zijn hetzelfde. Als wij een foto zien van mensen uit een ander werelddeel, zoals Azië, of Afrika, Dan kun je soms denken: wat lijken die mensen veel op elkaar! En waarschijnlijk zouden zij hetzelfde over ons…

 • De gevonden vrouw

  Tekst: Lukas 7:36-50 Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Een tijd waarin we toeleven naar de stille week, en naar Pasen. Naar de kruisiging en opstanding van Jezus. In de vroege christelijke traditie was de veertigdagentijd waarin de mensen vanuit het licht van het evangelie naar zichzelf keken, en zich opnieuw op God richtten. Het was een…

 • Vreemdelingen en priesters

  Tekst: Exodus 19:3-6; 1 Petrus 2:1-10 Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Vorige week hebben we afscheid genomen van het kerkgebouw aan de Hoofdweg-Zuid, en zijn we samen op weg gegaan naar deze kerk. In de dienst hebben we gehoord over Abraham, die een stap zette in geloof. Hij ging op weg naar een onbekend land, om daar als…

 • Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)

  Tekst: Psalm 135:1-4 en 13-14; Hebreeën 11:8-10 en 13-16 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Dubbel, zo voelt het om hier te zijn vandaag. Aan de ene kant vieren wij vandaag een dankdienst. Een dienst waarin gedankt wordt voor een kerkgebouw, Dat veel voor ons heeft betekend. Een gebouw dat een centrale rol heeft gespeeld in het geloof van veel…