Preken

Pasen – de regenboog

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Ik word altijd blij als ik een regenboog zie.

Toen ik nog maar net mocht preken, vond ik dat heel spannend.
En ik weet nog goed dat ik van Kampen, waar ik studeerde,
naar Sint Johannesga reed, in Friesland,
Om daar te preken over Noach.
Het was best een lange rit,
dus ik had nog tijd genoeg om erg te piekeren over hoe het zou gaan.
Het was ook nog eens de eerste keer dat ik twee keer achter elkaar moest voorgaan.
Ik voelde me bijna misselijk van de spanning.

Maar toen ik daar reed, op de snelweg,
zag ik voor mij ineens een prachtige regenboog.
Echt een van de mooiste die ik ooit heb gezien.
En ik dacht: wauw, wat bijzonder.
Dat ik juist vandaag deze regenboog mag zien.

Ik vind een regenboog iets hebben van een knipoog van God.
Een teken van dat God zegt: ik denk aan jou.

Dat klinkt misschien gek, want we weten precies hoe een regenboog ontstaat.
Hij ontstaat doordat wit licht wordt gebroken in zeven verschillende kleuren,
en in alle tinten daartussenin,
die perfect met elkaar vermengen.

Maar dat is juist wat me zo raakt aan de regenboog.
Het is zo prachtig, een mens zou zoiets nooit kunnen bedenken!

De regenboog is een belofte, ook in de Bijbel.
Dat zie je al in het verhaal van de ark van Noach.
Er is een vloed over de aarde gegaan,
En alleen Noach en zijn gezin zijn gered,
Samen met één paar van alle dieren.
Als ze weer aan land gekomen zijn,
zegt God tegen ze:
Ik sluit een verbond met jullie en met jullie nakomelingen,
En met alles wat er is op aarde.
Nooit weer zal alles wat leeft door een vloed worden uitgeroeid.
Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
En de boog in de wolken, de regenboog,
zal het teken zijn van dat verbond tussen mij en de aarde.

De regenboog is het teken van een nieuw begin dat God met ons mensen maakt.

Alleen: vandaag gaat het niet over Noach.
Vandaag gaat het over Pasen.
Het feest van de opstanding van Jezus.
Wat heeft een regenboog daarmee te maken?

Pasen is sowieso wel een lastig feest.
Want wat vieren we nou precies?

We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Maar dat is ook iets dat gevoelsmatig heel ver van je af kan staan.
Een opstanding uit de dood? Kan dat?
En waarom is het goed nieuws voor ons dat Jezus is opgestaan uit de dood?

Dat verhaal dat Jezus is opgestaan heeft alles te maken met wat daaraan vooraf is gegaan.
Dat hij aan het kruis zijn leven gaf.
En dat hij dat deed voor ons.

De apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven, de brief aan de Romeinen:
Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven;
slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.

En bijzonder genoeg is dat iets waar wij nog maar kort geleden getuige van zijn geweest,
Toen er een week voor goede vrijdag een terroristische aanslag werd gepleegd in een supermarkt in het Franse Trèbes.
Een gewapende man viel namens IS een supermarkt binnen,
en gijzelde een groep mensen.
Hij eiste de vrijlating van een andere man die in Parijs een aanslag had gepleegd.
Daar konden de autoriteiten natuurlijk niet aan voldoen.

Maar er was een agent, Arnaud Beltrame,
die bereid was om de plek in te nemen van de gijzelaars.
Dat deed hij met gevaar voor eigen leven.
Hij was zich ervan bewust dat het verkeerd kon eindigen,
Maar toch deed hij dat.
En het liep niet goed af voor hem.
Hij werd door de gijzelaar in zijn nek geschoten,
en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

In de media werd vooral gezegd dat hij dit deed uit liefde voor zijn land.
Maar zijn collega’s zeiden:
dat had hij helemaal niet hoeven doen.
Het werd niet van hem gevraagd.

Volgens hen deed hij het vanwege zijn geloof.
Arnaud was namelijk christen.
Hij was opgegroeid in een katholieke familie,
waar het geloof geen grote rol speelde in het dagelijkse leven.

Maar tien jaar geleden was daar voor hem verandering gekomen,
Toen hij op een pelgrimstocht was gegaan naar Santiago de Compostela.
Zijn geloof ging vanaf toen erg voor hem leven.
Het nam een belangrijke plek in in zijn leven.
Hij ontmoette daar een gelovige vriendin,
ging de laatste jaren regelmatig naar de kerk,
en praatte veel over zijn geloof met zijn collega’s.
Over een paar maanden zou hij voor de kerk gaan trouwen.

Jezus zegt: “Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze:
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
Voor Arnaud waren deze woorden van Jezus een inspiratie om juist dat te doen.
Om zelf zijn leven te geven voor mensen die hij niet persoonlijk kende.
Ik vond het ontzettend indrukwekkend toen ik dat hoorde.

Door dat te doen,
liet Arnaud iets zien van wat het betekende wat Jezus deed aan het kruis.
Jezus zei tegen zijn leerlingen, en hij zegt tegen ons:
Ik noem jullie mijn vrienden.
Zelfs al kende hij ons niet.
Hij was bereid om zijn leven voor ons te geven.
Daarmee laat hij iets zien van de onvoorwaardelijke liefde van God.

Ik noemde net dat Paulus schrijft in een van zijn brieven:
Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven;
slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.
Maar Paulus gaat nog verder:
God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is,
toen wij nog zondaars waren.
Voor ons heeft dat woord zondaar een hele zware klank,
Maar Paulus gebruikt het niet om ons onder de neus te wrijven hoe slecht wij zijn.
Hij gebruikt het om te laten zien hoe groot Gods liefde is.
Zelfs voor mensen die dat op het eerste oog niet verdienen.

Maar weinig mensen geven hun leven voor iemand die goed is, zegt Paulus.
Laat staan voor iemand die niet goed is.
Welk mens zou met zijn goede verstand zijn of haar leven geven voor de man die die groep mensen gegijzeld heeft?
Misschien Arnaud Beltrame wel.
Hoopte hij de moordenaar te kunnen vertellen over Jezus,
en heeft hij dat ook gedaan.
We weten het niet.

We weten wel dat Jezus zijn leven gaf voor ieder mens.
Dat Hij ons het waard vond om zijn leven voor te geven.
Met onze kleine en grote fouten.
Ook met onze zonden, met de dingen die tussen ons en God instaan,
De dingen waar wij niet los van kunnen komen.
God geeft zijn eigen zoon,
Die zonder zonde is,
die juist vol liefde is voor ieder mens die op zijn pad komt,
Om ons daarvan te bevrijden.
Om ons te bevrijden van de greep die het kwaad kan hebben op ons leven.
En om ons te laten zien hoe diep zijn liefde voor ons gaat.
Hoeveel Hij ons waard vindt.

Jezus droeg aan het kruis de last van de zonde en het kwaad.
Hij verdroeg hoe de mensen hem bespotten.
Hoe ze hem veroordeelden, zelfs al had hij niets misdaan.
Hoe ze hem dwongen om zijn eigen kruis te dragen.
Hoe ze de spijkers door zijn handen en voeten sloegen,
En hem aan het kruis ophingen.
Hij verdroeg de pijn.
En hij bad aan het kruis:
Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.
En zo gaf hij zijn laatste adem,
Terwijl hij de last van onze pijn en ons verdriet,
Van de zonde en de minachting van de mensen op zijn schouders droeg.
En hij zei: het is volbracht.

Door zo zijn leven te geven,
Laadde hij de schuld van de mensen op zijn eigen schouders.
Door zo zijn leven te geven,
Sprak hij ons vrij.
Aan het kruis gaf hij zijn leven,
Om te laten zien hoeveel Hij om ons geeft.
Met alles wie wij zijn.

Een regenboog is prachtig.
Dat komt doordat het pure, witte licht door de regen wordt gebroken,
En uiteenbarst in allemaal prachtige kleuren.

Zo is het ook met de opstanding van Jezus.
Zijn lichaam werd gebroken,
Maar Gods licht kon niet worden uitgedoofd.
Hij stierf, maar de dood had geen macht over hem.
De dood kon hem niet vasthouden.

En dat maakt dat de opstanding van Jezus niet alleen op zichzelf staat.
De opstanding van Jezus is de uitbarsting van dat licht in al die prachtige kleuren.
De opstanding van Jezus is het teken dat God de dood, het kwaad, de zonde,
het verdriet, die wij allemaal kennen in ons leven,
Heeft gedragen, en heeft overwonnen.

Een van de oudste christelijke belijdenissen bestaat uit twee woorden,
in het Nederlands zijn het er drie: Jezus is Heer.
Pasen is zo’n prachtige belofte,
omdat het laat zien dat Jezus zonde, dood, pijn en verdriet de baas is geworden.

Het is het feest dat Jezus in kwetsbaarheid Gods macht en Gods liefde heeft laten zien, door zijn leven te geven aan het kruis,
en toch weer uit de dood op te staan.

Het is het feest waarop wij mogen horen dat we in alle liefde zijn aangenomen door God, ook al in dit leven.
En het is het feest van de hoop van de opstanding uit de dood.
Een hoop waar ook wij in mogen delen.

Pasen is licht in de duisternis. God keert alles om.
Hij maakt heel wat gebroken is.
Hij maakt zijn zoon heel, die gebroken is door zonde, pijn en dood.
En daarmee is het een voorbode voor dat God alles heel zal maken.
Dat is wat een oud woord voor ‘genezen’ betekent:
Helen. Heel maken. Pasen is de belofte dat de schepping die lijdt onder gebrokenheid, weer van vreugde zal stralen.
Aan het kruis liet Jezus Gods nabijheid zien,
zelfs tot in het diepste lijden dat een mens kan treffen.
Maar zijn opstanding laat zien dat dit lijden nooit buiten Gods bereik ligt.
Dat de macht van het kwaad en de dood is gebroken.
Jezus is Heer over alles.

Het is als de regenboog die prachtige kleuren laat zien tegen een donkere lucht.
Het licht is gebroken door de regen,
maar laat prachtige kleuren zien die zich aftekenen tegen de regen en de wolken. Gods licht schijnt in onze duisternis.

Jezus, de zoon van God, is puur, rein, prachtig.
Hij is de mens zoals de mens bedoeld is.
Hij is liefdevol, trouw, eerlijk, goed, rechtvaardig.

En met Pasen vieren wij dat Jezus ons met God verbindt.
Dat Jezus, dat pure, witte licht, zich laat breken voor ons.
Het is Gods antwoord op het lijden dat we om ons heen zien,
In deze wereld en in ons leven.
Op de gebrokenheid. Op de zonde.
God geeft zijn zoon, om ons lijden, en pijn, en verdriet te dragen.
En Hij laat Hem opstaan uit de dood, om ons leven te geven.

De opstanding van Jezus is goed nieuws,
nieuws dat ons leven mag veranderen.
Omdat het betekent dat we mogen leven uit de genade en liefde die God ons geeft.
Dat we niet meer bang hoeven te zijn dat er iets tussen ons en God in kan komen te staan. Want door Jezus zijn we vrijgesproken.
Niets kan ons scheiden van Gods liefde.

En het betekent ook dat we, zoals Arnaud Beltrame,
niet meer bang hoeven te zijn voor de dood.
Dat we mogen hopen op dat God op een dag heel de schepping heel zal maken,
ons heel zal maken,
zoals Hij Jezus heel heeft gemaakt.
Dat maakt dat er geen mooier,
geen hoopvoller feest kan zijn dan Pasen!
Amen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *