De doop

Tekst: Kolossenzen 3:12-17

God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem.
Daarom moeten jullie goede dingen doen: je moet van harte meeleven met anderen.
Je moet vriendelijk zijn, en geduldig.

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Vandaag hebben Jan Herman en Orianne hun dochter Aline laten dopen.
In de doop ligt een belofte verscholen.
Dopen is niet alleen iets wat wij doen, het is juist ook iets wat we mogen ontvangen.
Het is als het ware ‘ja’ zeggen, tegen de liefde die God ons geeft.
Of als ouders je kinderen gunnen dat ze God zelf leren kennen.
Het is ‘ja’ zeggen tegen dat God van jou, of je kind houdt.
Dat Hij je heeft uitgekozen, en dat je bij Hem mag horen.
Niet als een voorwaarde voor die belofte,
Maar als een antwoord daarop.
Ik geloof dat God van mij, dat God van mijn kind houdt.

De doop van je kinderen mag je laten terugdenken,
naar het moment waarop je zelf gedoopt bent.
Vaak weet je dat niet meer, omdat je heel klein was.
Maar dan weet je misschien nog wel de verhalen die je ouders hebben verteld.
Of wat zij van hun geloof hebben laten zien in hun leven.

Of soms kun je je dat nog wel heel goed herinneren.
Omdat het een keuze was die je zelf maakte.

Als je als ouder je kind laat dopen,
Dan is het ook juist mooi om stil te staan bij je eigen doop.
Iets wat je normaal gesproken niet zo vaak doet.
Wat betekent het voor jou, dat je gedoopt bent?
Wat betekent het voor jou om daaruit te leven?
En hoe kun je als ouders, daarvanuit je kind je geloof voorleven?
Hoe kun je dat doorgeven?
Als je wel eens naar de publieke omroep op TV kijkt,
dan heb je vast wel eens de reclame van de EO gezien.
Verschillende mensen die aan het werk zijn, die ergens mee bezig zijn,
en dan hun hand openhouden.
In de hand ligt een kruisje.
En daarbij komt de tekst in beeld: leef je geloof.

Je kunt onder de indruk raken van hoe mensen over hun geloof spreken.
Door te lezen uit de Bijbel, en te bidden.
Maar je kunt nog meer onder de indruk raken van hoe mensen hun geloof een plek geven in hun leven.
Van hoe ze met elkaar omgaan.
Hoe ze de dingen die ze zeggen, ook daadwerkelijk doen.

En dat is waar de Bijbeltekst van vandaag over gaat,
Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen.
Hoe kun je vanuit je geloof leven?

Ik wil deze tekst vandaag in de preek stap voor stap met jullie doornemen.

Paulus begint heel concreet:
God houdt van jullie.
Hij heeft jullie uitgekozen, jullie horen nu bij Hem.
En daarom moeten jullie goede dingen doen.
Moet je van harte meeleven met anderen.
Je moet vriendelijk zijn, en geduldig.

De nadruk ligt niet op het tweede deel van de zin, op het ‘moeten’,
Maar op het eerste deel.
Je mag beseffen dat God van je houdt.
Dat Hij je heeft uitgekozen.
Uitgekozen betekent dat je bij Hem mag horen.
Dat Hij in jou iets van zijn Leven zichtbaar wil maken.
Niet alleen doordat je zegt in Hem te geloven,
Maar doordat je om anderen geeft,
Vanuit de liefde die God aan jou geeft.

Over anderhalve week, op 31 oktober,
is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde.
Voor Maarten Luther was zijn doop heel belangrijk.
Vaak zei hij tegen zichzelf: “ik ben gedoopt”.
Om zichzelf eraan te herinneren, dat God om hem gaf.
Dat het ‘ja’ dat God aan ons geeft niet maar een moment is,
Maar dat het geldt voor ons hele leven.
Voor alles wat we doen, en alles wie we zijn.
Gods ‘ja’ tegen ons is onvoorwaardelijk.

Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten.
Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.

Dat je je door je geloof aanvaard mag weten door God,
dat is iets heel erg belangrijks.
Dat je weet dat je geliefd bent.
Dat je geaccepteerd wordt zoals je bent.
Met je mooie kanten.
Met je gekke kanten.
En ook in dingen waar het niet gaat zoals je had gewild.
Of waar je je voor schaamt.
Bij God kun je terecht.

Zoals God jou aanvaardt,
krijg je vanuit je geloof ook de opdracht om anderen te aanvaarden.
Om elkaar te accepteren.
In je huwelijk en in je gezin.
Daar begint het mee.
En vervolgens ook naar buiten.
En dan vooral naar mensen die je vanuit jezelf niet zomaar zou accepteren.
Mensen die je niet liggen,
waar je ruzie mee hebt,
die heel anders in het leven staan dan jij.
Zoals jij zelf aanvaard bent, aanvaard die ander ook.
Vergeef elkaars fouten.
Want Christus heeft ook ons onze fouten vergeven.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het is een hele opgave, om anderen te aanvaarden zoals God jou aanvaardt.

Leven vanuit je geloof is gelukkig niet iets waar je helemaal alleen in staat.
Dat begint bij God.
Wat Hij van ons vraagt, is niet dat we op eigen kracht gaan ploeteren.
Dat we onszelf helemaal veranderen.
Hij wil ons daarbij helpen.

Dat is waar de doop een teken van is.
In oude woorden zegt Paulus eerder in deze brief:
je oude ik is gestorven,
en je leven ligt met Christus verborgen in God.
Dat klinkt zwaar, zeker als je het hebt over de doop van een klein kindje.
Maar tegelijk is het iets heel moois,
dat je een kind al mag meegeven,
en ook een volwassene, als die gedoopt wordt.
Het betekent dat jouw leven is omkleed met de liefde van God.
Je leeft niet meer voor jezelf, maar Christus leeft in jou.
Het is juist prachtig om daar al zo jong mogelijk mee te mogen beginnen!
Want God wil iets van Zijn leven in jou zichtbaar maken.
Wil jou omkleden met zijn liefde,
Zodat in jouw leven ook iets van Hem zichtbaar mag worden.

Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar.
Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.
Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen.

Leven vanuit je geloof, is iets wat je samen mag doen.
Daarvoor heb je elkaar nodig.
In je gezin, of in je familie.
Maar ook als kerk.

Wij zijn hier niet alleen bij elkaar om elke zondag met elkaar te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen.
We zijn hier bij elkaar om van elkaar te houden.
En om elkaar voor te houden dat God van ons houdt.
Om elkaar een hart onder de riem te steken.
Om een eenheid te vormen, ook al zijn we verschillend.
Wij zijn niet alléén uitgekozen,
maar uitgekozen om samen een kerk te vormen.

Het is niet zo dat geloven zonder een kerk niet kan,
Maar het is wel veel moeilijker.
Je mist mensen die jou een steun in de rug geven in je geloof.
Die je op weg helpen.
Je onthoudt jezelf iets, wat anderen jou kunnen geven.
En je onthoudt anderen ook iets dat jij te geven hebt, vanuit jouw geloof.

Christus heeft jullie vrede gegeven.
Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen.
En wees dankbaar!

Dan het volgende vers:
Christus heeft jullie vrede gegeven.
Vrede betekent hier niet dat er geen ruzie is, of geen oorlog.
Het is de vrede die je ook terugvindt in het woord: tevredenheid.
Het is dat je bij God tot rust mag komen,
En beseft: er is niet meer nodig dan dat.

Als je leven wordt omkleed met Gods liefde,
Mag dat ook bepalen wat je belangrijk vindt,
Wat je vooraanzet in je leven.
Is dat een flinke bankrekening, een groter huis, een mooiere auto?
Is dat je status, of macht, of positie?
Wat je bereikt met je werk, of in de samenleving?

Het zijn allemaal dingen die best belangrijk kunnen zijn,
Waar je van kunt en mag genieten.

Maar het zijn geen dingen waar je de vrede kunt vinden die je bij God kunt vinden.
Een vrede die tot uiting komt in dankbaarheid.
Dankbaar voor het leven dat je mag leiden, met zijn ups en downs.
Dankbaar voor de mensen die je omringen.
Dankbaar voor de natuur om je heen.
Voor de lucht in je longen.
Dankbaar voor de nabijheid van God in je leven.

Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven.

Die dankbaarheid, en vrede, is iets wat je door mag geven.
Ook aan je kinderen.
Als ouder met je kinderen over je geloof praten is best een uitdaging.
Hoe doe je dat op een goede manier, zonder dat het ze afstoot?

Hoe je dat moet doen, dat blijft voor elke ouder een zoektocht.
En soms doe je zo je best,
maar lukt het niet om je kinderen iets van je geloof mee te geven.
Je hebt dat niet altijd zelf in de hand.

Misschien dat je iets kunt hebben aan dit vers,
En dan vooral aan het eerste deel:
laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws van Christus.
Dat betekent niet dat je er dag en nacht mee bezig moet zijn,
Of elke dag een heel hoofdstuk uit de Bijbel moet lezen.
Het begint wel bij zelf in dat goede nieuws geworteld zijn.
Dat het een plek krijgt in je leven.
Dat je er soms met anderen over durft te praten.

En als de gelegenheid zich voordoet, soms ook met je kinderen.
Heel kwetsbaar, over wat je geloof voor jou zelf betekent.
Wanneer je er zelf kracht uit haalde.
Of waar je zelf twijfels over hebt.
En wie God voor jou is.

Dat hoeft niet vaak, maar het kan wel heel mooi zijn óm dat te doen.

Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.

Zingen is tweemaal bidden, is een uitspraak die je wel eens hoort.
Waarschijnlijk is hij gedaan door Augustinus.

De een houdt van zingen, de ander niet.
Maar zingen kan je wel helpen om je gevoelens te verwoorden, ook naar God toe.
Samen zingen voor God gebeurt al sinds vroeg in het Joodse geloof.
De Psalmen, liederen uit de Bijbel,
bevatten alle mogelijke gevoelens naar God toe.
Dankbaarheid, geloof, vertrouwen.
Boosheid, verdriet, en angst.

Een mooi lied kan door de muziek en door de tekst,
je hart dichter bij Gods hart brengen.
Het kan je uittillen boven een moeilijke situatie waar je in zit,
Of uit een sombere bui.
Zingen en bidden ligt dicht bij elkaar.

Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.

En tot slot deze laatste verzen,
die alles wat hiervoor gezegd is nog eens samenvatten:
Bedenk bij alles wat jullie doen, en zeggen,
Dat jullie bij de Heer Jezus horen.
Laat je leven met Hem bekleed zijn.
In je woorden, en in je daden.
Zodat Zijn leven in jou zichtbaar mag worden.
Dát is leven uit je geloof.
Leven uit de belofte die God je bij je doop gegeven heeft.
Leven uit zijn nabijheid, en de liefde die Hij je geeft.
Amen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *