• Tweede Paasdag: verborgen rijkdom

  Teksten: Mattheüs 13:44-46; 2 Korintiërs 2:14-17 Geliefde gemeente van Jezus Christus, Afgelopen week was ik in de tuin aan het graven, om een boompje te planten. En al snel stuitte ik op iets hards. Een wortel, dacht ik, en ik groef verder. Maar al snel werd deze steen zichtbaar. Ik viste hem uit de grond. Nou is een steen niet zo kostbaar. Er zit hooguit een verhaal achter. Misschien is het wel een steen van de oude pastorie!

 • Eerste Paasdag: de hemel raakt de aarde!

  Tekst: Lukas 24:1-12 De Sabbat, de Joodse rustdag was voorbij. Heel vroeg in de ochtend was een groepje vrouwen op weg naar het graf, Waar ze een paar dagen daarvoor het lichaam van Jezus hadden neergelegd. Maria van Magdala, Johanna, Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar vrouwen. Ze wilden Jezus’ lichaam verzorgen. Maar toen ze aankwamen bij het rotsgraf, zagen ze dat de grote steen die ervoor lag was weggerold.

 • Geen sterke leider!?

  Teksten: Jesaja 52:7-10; Lukas 19:29-40 Je hebt vast de musical Jesus Christ, superstar wel eens gezien, of ervan gehoord. Hij gaat over de laatste dagen van Jezus’ leven. In de musical wordt Jezus neergezet als een soort superster. En dat beeld klopt ook wel een beetje: Overal waar hij komt staan grote groepen mensen op hem te wachten, om te horen wat hij zegt, of omdat ze hopen op een wonder.

 • Bidden is een voorrecht

  Tekst: Johannes 16:16-28 Stel je eens voor dat je eens een goed gesprek zou willen voeren met Mark Rutte, over de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Iets waar je het niet mee eens bent, of wat je graag anders zou willen zien. Dat lukt je niet zomaar. Je moet dan wel een erg goede reden hebben, of een erg goed idee. En dan moet je eerst een hele rij mensen overtuigen voor je zover bent. Je stuurt een mail of een brief. Vervolgens moet je misschien persoonlijk komen uitleggen waarom je met hem wilt praten. Als dat al lukt, dan moet er nog een afspraak komen via zijn secretaresse. En…

 • Samen zijn we uniek

  Tekst: 1 Korintiërs 12:12-22 Heb je er wel eens bij nagedacht wat een wonder het is, Dat ieder mens uniek is! Geen twee mensen zijn hetzelfde. Als wij een foto zien van mensen uit een ander werelddeel, zoals Azië, of Afrika, Dan kun je soms denken: wat lijken die mensen veel op elkaar! En waarschijnlijk zouden zij hetzelfde over ons denken, als ze een foto van ons zouden zien. Maar toch, als je wat beter kijkt, dan zijn ze allemaal anders, allemaal verschillend.

 • De gevonden vrouw

  Tekst: Lukas 7:36-50 Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Een tijd waarin we toeleven naar de stille week, en naar Pasen. Naar de kruisiging en opstanding van Jezus. In de vroege christelijke traditie was de veertigdagentijd waarin de mensen vanuit het licht van het evangelie naar zichzelf keken, en zich opnieuw op God richtten. Het was een tijd van boetedoening, en van het opnieuw bewust worden van Gods genade.

 • Vreemdelingen en priesters

  Tekst: Exodus 19:3-6; 1 Petrus 2:1-10 Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Vorige week hebben we afscheid genomen van het kerkgebouw aan de Hoofdweg-Zuid, en zijn we samen op weg gegaan naar deze kerk. In de dienst hebben we gehoord over Abraham, die een stap zette in geloof. Hij ging op weg naar een onbekend land, om daar als vreemdeling te wonen. Omdat God hem beloofd had: ik ga met je mee. Ik zal jou en je nakomelingen zegenen. Ik zal jullie tot zegen laten zijn van alle volken.

 • Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)

  Tekst: Psalm 135:1-4 en 13-14; Hebreeën 11:8-10 en 13-16 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Dubbel, zo voelt het om hier te zijn vandaag. Aan de ene kant vieren wij vandaag een dankdienst. Een dienst waarin gedankt wordt voor een kerkgebouw, Dat veel voor ons heeft betekend. Een gebouw dat een centrale rol heeft gespeeld in het geloof van veel mensen. En tegelijk, of juist daardoor, is er een onbeschrijfelijk verdriet. Dat dit gebouw straks niet meer als kerk gebruikt zal worden. Natuurlijk kun je zeggen: er is nog een kerk, een gemeente in Spijk en Losdorp. En dat is ook zo. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.…

 • De dans van God

  Tekst: Genesis 3:1-11; Lukas 3:21-22 en 4:1-13 Geliefde gemeente van Jezus Christus, Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen, over de verzoeking in de woestijn, is een verhaal dat heel ver van ons afstaat, waar we ons moeilijk een voorstelling van kunnen maken. En tegelijk is het een verhaal dat heel dichtbij komt. Want met verzoekingen, verleidingen, hebben ook wij nog te maken. Afgelopen week heb ik koekjes gekregen van mijn zus. Ze had ze zelf gebakken. Heerlijk dus! Begin van de week zat de trommel helemaal vol. Maar als ik hem nu laat zien: de koekjes zijn op! Er zijn alleen nog maar een paar kruimels.

 • De wissel omzetten

  Tekst: 2 Petrus 1:1-11 – bij de oudejaarsviering Geliefde broers en zussen in Christus, Hebben jullie al goede voornemens voor 2016? Ik al wel. Een hele lijst. Dingen die ik nog wil doen, en waar ik afgelopen tijd niet aan toegekomen ben; Bijvoorbeeld wat meer gaan sporten; een brief of een mail die ik nog aan iemand wil schrijven. Er zijn zat dingen op te noemen. Als je het gedeelte uit de brief van Petrus leest dat we met elkaar hebben gelezen, dan lijkt dat ook wel een beetje zo’n lijst met voornemens. Niet een lijstje met praktische, maar met geestelijke dingen. En het is een flinke lijst die Petrus…