• Eugene Peterson – Working the Angles

  In zijn boek geeft Peterson kritiek op veel Amerikaanse kerken, die de neiging hebben om succesvolle kerken te willen zijn. Volgens hem gaat het daar in de kerk in eerste plaats niet om: de kerk is een gemeente van zondaars, in wie de Heilige Geest werkt, en de predikant is een van hen. De taak van de pastor is niet om een manager te zijn, maar om de gemeente op God gericht te houden.

 • Stefan Paas – Werkers van het laatste uur

  Dit boek gaat over de vraag hoe kerken mensen die tot geloof komen welkom kunnen heten in de gemeente. Zonder dat we het vaak door hebben, spreken we als kerk alleen mensen aan met dezelfde sociologische achtergrond als wijzelf. En als mensen geraakt worden door het evangelie, en ze willen deel worden van de kerk, lopen ze er vaak tegenaan dat ze daarvoor eerst hun levensstijl aan moeten passen aan dat van de kerkmensen, die vaak veel ongeschreven regels, kledingvoorschriften en gedragscodes hebben. Daarom is het belangrijk dat we de cultuur om ons heen leren begrijpen.

 • Staan voor je geloof

  Tekst: Handelingen 26:1-5; 9-18 Stel: je werkt in een redelijk groot bedrijf. Elke dag eet je wat met je collega’s. En je bent gewend om te bidden voor het eten. Op een dag vraagt een van je collega’s, als iedereen weer aan het werk is: waarom doe je dat eigenlijk? Of: je bent aan het barbecuen met je buren. Je bent gezellig aan het kletsen, met een biertje in de hand. Je raakt aan de praat over de kerk, want het is je buurvrouw opgevallen dat jullie elke zondag vroeg opstaan en naar de kerk gaan. Je voelt de neiging om te vragen: geloof jij eigenlijk in God? Maar je…

 • Vrede

  Teksten: Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang. Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang. Het zijn regels die zeker in de laatste tijd wel bij ons binnenkomen. Ver weg en dichtbij zien we geweld om ons heen. Toen vorige maand in Parijs een grote aanslag werd gepleegd. Of toen een jongen met een pistool het nieuws binnendrong. Gelukkig bleek dat mee te vallen, maar de schrik was er wel. In Oekraïne ging afgelopen zondag de wapenstilstand in, Maar die is in de dagen erna meteen alweer verbroken. Vanuit Syrië, Irak, en nu ook uit Lybië komen verschrikkelijke berichten.…

 • Levi en het systeem

  Meditatie over Lukas 5:27-32: 27 Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg mij!’ 28 Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. 30 De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 31 Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; 32 ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan…

 • Esther Meek – Longing to Know

  “The misguided quest for certainty was in the end the very thing that blinded us for the substantial grounds we have for confidence in our efforts to engage the world.” Dit is naar mijn mening een citaat waarin Meek duidelijk maakt wat haar doel is in het boek dat ze heeft geschreven. In haar boek probeert ze een nieuwe kennisleer te formuleren, die enerzijds niet blind is voor dat zekerheid op basis van deductieve argumentatie eigenlijk niet mogelijk is, omdat mensen nooit de hele waarheid kunnen omvatten en altijd vanuit hun eigen gesitueerdheid kijken, en die anderzijds ook niet mee wil gaan in het relativisme van het postmodernisme.

 • Meer van God verwachten

  Teksten: Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21 Ken je dat gevoel? Dat je op het ene moment helemaal enthousiast bent, vol vuur. Dat je helemaal weet dat God er is, dat Hij bij je is, dat Hij je draagt. En het volgende moment, een dag of een week later, ben je dat weer kwijt. Dan gaat het leven weer zijn gewone gang. Dan moeten er weer allemaal dingen gebeuren. Je moet naar je werk, de kinderen moeten naar school, je schoolwerk moet af, je moet sporten. In de kerk heb je dat vaak ook. Je moet weer naar zo’n vergadering, of naar een commissie. En dan denk je: waar doe ik het…