Liederen

Adventslied: Wij kijken naar Uw toekomst uit

(Melodie: O kom, o kom, Immanuël)

Wij kijken naar Uw toekomst uit, o Heer,
Waar vrede heerst en oorlog is niet meer.
Als niemand nog gebrokenheid kent.
En als U in ons mi-i-idden bent.
Waar blijft,
Waar blijft,
Waar blij-ijft U, o Heer?
Wij bidden U: kom spoe-oe-oedig weer.

Wij hopen op de ko-omst van Uw zoon,
Die als een herder zit op Isrels troon.
Bekleed met macht en ma-ajesteit,
Die vrede brengt, en vei-ei-eiligheid.
Waar blijft,
Waar blijft,
Waar blij-ijft U, o Heer?
Wij bidden U: kom spoe-oe-oedig weer.

Geef dat wij niet de moed verliezen, leg,
Uw liefde in ons hart op onze weg.
Geef dat wij leven ui-uit die droom:
Van recht en vrede, U-U-Uw shalom!
U komt,
U komt,
U komt toch spoedig weer?
Daar blijven wij op ho-o-open, Heer!

2 Comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *