Blog

De belofte van advent: Psalm 85:7-10

lowres_psalm_85_2

7 Zult Gij ons niet doen herleven,
opdat uw volk zich in U verheuge?

8 O Here, toon ons uw goedertierenheid,
en schenk ons uw heil!

9 Ik wil horen wat God, de Here, spreekt;
want Hij zal van vrede spreken
tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten;
maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.

10 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
zodat heerlijkheid in ons land woont.

Een wat moeilijke tekst vandaag: dit is een oude vertaling (NBG uit 1951) van Psalm 85:7-10. Het is een mooie tekst, maar zo op het eerste gezicht niet heel bijzonder. Tot je wat dieper gaat lezen.

Het is namelijk een Psalm die heel mooi is in deze adventstijd, deze tijd van verwachting. Het is een gebed aan God: toon ons Uw chesed, Uw jeesja. Chesed en jeesja, dat zijn Hebreeuwse woorden, die je op het eerste gezicht waarschijnlijk weinig zullen zeggen. Chesed zou je kunnen vertalen met gunst, liefde. Liefde die je krijgt zonder er iets terug voor te hoeven doen. “God zal van vrede (sjalom) spreken, tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten”. Die gunstgenoten kun je dus ook vertalen met ‘geliefden’.

En ‘jeesja’ is hier vertaald met heil. Dat is een oud-Nederlands woord, dat we nu zouden vertalen met ‘bevrijding’. Maar wat deze tekst bijzonder maakt: ‘jeesja’ is ook de basis onder de naam Jezus, ‘Jeshua’: Hij (God) redt, bevrijdt. De psalm is een gebed om bevrijding. En als Maria de opdracht krijgt van de engel om haar kind de naam ‘Jezus’ te geven, impliceert dat eigenlijk: die bevrijding, waar haar volk op wachtte, is gekomen. De belofte uit vers 10 wordt met de geboorte van Jezus vervuld!

Want zijn bevrijding is nabij hen die Hem vrezen. Vrezen, dan moet je niet denken aan ‘bang zijn’, maar aan: ontzag, respect hebben. Als je ontzag hebt voor God, dan mag je vertrouwen dat zijn heil, zijn bevrijding zal komen. Die belofte wordt werkelijkheid met de komst van Jezus. En dan zal zijn ‘kabod’, zijn heerlijkheid, in ons land wonen. ‘Kabod’ kun je het beste vertalen met ‘zwaarte’. Het is de heiligheid, de nabijheid van God. De belofte is: die heiligheid woont straks in ons midden. Dit kind, Jezus, brengt Gods heiligheid en heerlijkheid dichtbij.

Deze psalm is een gebed, het uitspreken van verwachting naar God: wij hopen op Uw bevrijding. Op Uw nabijheid. Straks, in Jezus, komt die bevrijding dichtbij. In Hem spreekt God van vrede. In Hem woont de heerlijkheid van God in ons midden. In Hem mogen wij ons door God geliefd weten. Een belofte waar we ons in deze adventstijd door mogen laten raken!

Bron afbeelding: http://shuna-art.co.uk

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *