Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde

Tekst: Efeziërs 4:1-16

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Afgelopen zondag was ik bij het afscheid van Albert en Dineke Ferwerda,
die predikant waren in Delfzijl.
En in de dienst las Dineke Ferwerda een gedeelte uit een brief van Paulus.
Ze zei daarbij: Paulus is één van mijn favorieten uit de Bijbel.
Niet iedereen kan altijd met hem door één deur.
En soms schrijft hij wel erg stellig.
Maar hij heeft wel een doorleefd geloof, en hij schrijft daaruit.
Bericht bekijken

Ontspannen getuigen

Tekst: Handelingen 8:26-40

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Het verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen, uit Handelingen,
gaat over een bijzondere ontmoeting
Een ontmoeting tussen Filippus en een man die uit een ver land is gekomen.

De man is een eunuch.
Mannen die eunuch waren, waren mannen die aan het hof werkten,
waarbij ervoor gezorgd werd dat ze zelf geen kinderen meer konden krijgen,
zodat ze betrouwbare dienaren konden zijn aan het hof,
en ze geen misstappen konden maken.
In die tijd werd een eunuch vaak met minachting bekeken.
Je koos er niet zelf voor om een eunuch te zijn.
Het was een slaaf, of iemand die uit een arm gezin afkomstig was.
Bericht bekijken

De vruchten van de Geest

Tekst: Galaten 5:13-26

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Ik zou best wel een beter mens willen zijn.
Aardiger naar anderen.
En geduldiger, in het verkeer bijvoorbeeld:
vorige week toeterde ik nog flink,
toen een vrachtwagen net voor mij de rotonde op schoot.
Terwijl ik er zelf ook best hard aan kwam rijden.
Dat zijn momenten waarop ik denk: had dat echt gemoeten?
Ik zou soms ook wel geduldiger willen zijn met mensen die iets anders vinden dan ik.
Ik zou trouwer willen zijn,
mensen om mij heen meer in het oog willen houden.
Bericht bekijken

Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!

Met Pinksteren ging ik samen met ds. Huisman voor in een clusterdienst met als thema ‘Veelkleurig’. Deze dienst was een gezamenlijke dienst van vijf kerken: de Vredekerk in Loppersum, Loppersum-Maarland, ‘t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd, en Spijk-Losdorp.
De dienst is hier na te luisteren, en mijn deel van de overdenking is daaronder te lezen:

Bericht bekijken

Jeugddienst: Bidden

Wat kun je tegen God zeggen?

Psalm 23:1-3, uit de Bijbel in gewone taal
Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
Hij leidt mij,
zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.
Bij de Heer ben ik veilig,
hij geeft mij nieuwe kracht,
zo goed is hij.

“Here, zegen deze spijze, amen.”
Wie kent dit gebed? Bericht bekijken

Hemelvaart: Ik ben met jullie

Teksten: Mattheüs 28:16-20; Handelingen 1:9-12

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Bericht bekijken