Wie ben ik, dat U aan mij denkt?

Teksten: Psalm 8; Johannes 15:11-17

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de sterren.
Ik hou ervan om op een heldere nacht even omhoog te kijken en ervan te genieten.
Ik kan me erover verbazen,
dat we ’s nachts sterren kunnen zien die zo ver weg zijn,
dat hun licht er 40 jaar over doet om bij ons te komen.
En dat is de ster die na de zon het meest dichtbij staat.
Bericht bekijken

De normen en waarden van Christus

Tekst: Johannes 13

¨Wij staan voor de christelijke normen en waarden,
die deel uitmaken van de geschiedenis van dit land.¨
Het zijn woorden die regelmatig klonken tijdens de campagne voor de tweede kamerverkiezingen, afgelopen tijd.
Christelijke normen en waarden,
dat zijn bijvoorbeeld respect hebben voor elkaar, en naar elkaar omzien.

Maar die christelijke normen en waarden,
die gaan misschien nog wel veel dieper dan alleen dat.
Ze hebben namelijk te maken met Christus zelf. Bericht bekijken

Geloof voor elke dag

Teskt: Spreuken 3:1-6; Johannes 21:1-14

De schoonheid van het Bijbelverhaal dat we hebben gelezen vanmorgen,
zit hem niet allereerst in de wonderlijke dingen die er gebeuren.
Het begint namelijk met een heel erg alledaags tafereel,
In ieder geval voor de tijd waarin het zich afspeelt.
Een groep mensen die aan het vissen is.

Na de kruisiging en de opstanding van Jezus,
Zijn zeven van Jezus´ leerlingen naar Galilea getrokken.
Petrus en Thomas, Natanaël, Johannes en Jakobus, en nog twee anderen.
Er was tegen ze gezegd dat ze daar op Jezus moesten wachten.
En net zoals op alle plaatsen, en in alle tijden,
Moest er gewoon gegeten worden.
Dus ze besloten te gaan vissen.
Bericht bekijken

Het is volbracht

Tekst: Johannes 20:1-18

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Als je het hebt over Pasen,
Wordt er vanouds in de kerk in het westen, de katholieke kerk,
en de kerk in het Oosten, de orthodoxe kerk,
een hele verschillende nadruk gelegd.
In de Westerse kerk leggen wij met Pasen de nadruk op het lijden van Christus.
Aan het kruis, als Jezus zijn leven voor ons geeft,
Daar verzoent Jezus God met de mensen.
Bericht bekijken

I was blind, but now I see

Tekst: Johannes 9:1-14 en 26-41

John Newton was een jonge man,
Die in de 18e eeuw werkte op een Engels slavenschip.
Ze waren onderweg van Afrika naar Amerika.
De slavenhandel was toen nog niet verboden.
De slaven zelf werden verschrikkelijk behandeld.
Ze werden in zware ketenen geslagen,
en dicht op elkaar in het ruim van het schip gezet,
waar ze slecht te eten en te drinken kregen.
Een groot deel van hen stierf onderweg.
Bericht bekijken