Zending is wie we zijn

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Als kind ging ik naar een christelijke basisschool.
En het is al lang geleden, ik was denk ik een jaar of zeven,
Maar ik weet het nog goed:
Op een dag kwamen er zendelingen langs bij ons op school.
Mensen die werkten in een land in Afrika.
Ze vertelden over de armoede in dat land.
Ze lieten foto’s en filmpjes zien,
over hoe ze daar iets tegen probeerden te doen.
Hoe ze daar, in dat land,
probeerden om iets te delen van wat ze hadden,
en te vertellen van hun geloof.
Ze deden daar ontzettend mooi werk.
Ik weet nog dat ik er erg van onder de indruk raakte.
En toen ik thuiskwam, zei ik tegen mijn moeder:
ik wil later ook zendeling worden! Bericht bekijken

Iedereen is welkom

Vandaag wil ik mijn preek beginnen door jullie een verhaal te vertellen van Max Lucado.

Er waren eens kleine, houten mensjes. Elk houten mensje was gesneden door de houtsnijder Eli. Vanuit zijn werkplaats op de heuvel kon je hun hele dorp overzien.

Elk mensje was anders. Sommigen hadden grote neuzen, andere grote ogen. Sommigen waren lang en anderen juist weer korter. Sommigen van hen droegen hoeden, sommigen jassen. Maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder en ze woonden allemaal in hetzelfde dorp. Bericht bekijken

Deel je talent

Teksten: Mattheüs 25:14-30 (Bijbel in straattaal)

Wat mooi, die muziek van de rijdende popschool!
We zijn blij dat we jullie bij ons hebben vanmorgen.
Dat we mogen genieten van jullie muzikale talent.

Muzikaal talent, daarover gaat ook het verhaal dat we net hebben gehoord.
Het is een verhaal dat Jezus vertelt,
maar dan in moderne woorden, met moderne voorbeelden. Bericht bekijken

Een feestmaal

Tekst: Lukas 14:1, 7-14; 15-24

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Stel: je bent op een verjaardagsfeest.
Je bent daar met je vrienden.
Er is lekker eten, de gesprekken zijn goed.
En er is ook een vreemdeling bij,
iemand die door een van de andere gasten is meegenomen.
En zomaar, uit het niets, terwijl de sfeer goed is,
begint die vreemdeling jullie de les te lezen.
Over dat iedereen probeert op de beste plek te zitten,
naast de gastheer,
maar dat het beter is om op een minder goede plek te gaan zitten.
Hij zegt letterlijk: wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Bericht bekijken

Levi: deel je leven

Teksten: Psalm 37:1-6 en Lukas 5:27-32

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Deel je leven, is het thema van deze startzondag,
en ook het thema waarmee we dit jaar aan de slag gaan.
Nou is het een onderwerp waar je ontzettend veel kanten mee op kunt.
In de voorbereidingsgroep voor deze dienst hadden we het er al over.
Hoe kun je je leven delen? Bericht bekijken

Jezus: een hogepriester in de hemel

Teksten: Leviticus 9:7-8 en Hebreeën 4:14-5:10

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Vandaag hebben we twee Bijbelteksten gelezen
die gaan over de hogepriester in het oude Israël.
Dat beeld van die hogepriester staat best ver van ons af,
we kunnen ons daar niet echt meer een beeld van vormen.
En daarom wil ik vandaag proberen om dat wat dichterbij te brengen. Om dat beeld wat uit te leggen.
En zo met jullie de betekenis te vinden van deze teksten voor onszelf, voor ons eigen leven. Bericht bekijken