Je geloof leven

Tekst: 1 Petrus 3:8-17

De tekst die we hebben gelezen,
vertelt heel veel in weinig woorden.
Daarom heb ik hem in stukjes geknipt.
Ik lees steeds een kort gedeelte, en ga er dan over vertellen.
Maar eerst wil ik iets vertellen over de achtergrond van de tekst die we hebben gelezen.
Het is een gedeelte uit de brief van Petrus,
één van de leerlingen van Jezus. Bericht bekijken

Pinksteren: leven met open handen en een open hart

Teksten: Handelingen 2:43-47 en Romeinen 8:14-17

In de tijd dat ik stage liep ging ik eens lang bij een vrouw.
Ze vertelde over haar leven, de dingen die ze had meegemaakt.
We waren al een tijdje in gesprek, toen ze ineens uit het niets vroeg:
Hoe zit het met de Heilige Geest?
En ze keek me aan. Ze verwachtte een antwoord.
Ik stond met mijn mond vol tanden. Bericht bekijken

Gods ‘ja’ staat als een huis – de doop als teken van Gods trouw

Tekst: Mattheüs 7:24-27

Als je afgelopen woensdag op straat rondliep,
dan zag je bij veel huizen een vlag hangen, met een oranje wimpel eraan.
Sommige huizen of dorpen waren zelfs helemaal oranje versierd.

Iemand die op dat moment door de straten liep,
en die de Nederlandse cultuur niet kent,
zal wel bij zichzelf gedacht hebben:
Wat zou er aan de hand zijn? Zou er een feest zijn? Bericht bekijken

Stefan Paas – Vreemdelingen en priesters

Paas

Inleiding

We leven in een cultuur waarin het steeds minder vanzelfsprekend is om te geloven. In de steden nog het ergst, maar ook steeds meer in de dorpen. Het christelijk geloof zegt mensen weinig of niets meer. Dat kan vragen oproepen. Wat is mijn geloof nog waard?
Het doel van het boek is nadenken over hoe je een hoopvolle minderheid kunt zijn als kerk, zelfs als je weet dat het niet lukt om mensen om je heen te overtuigen.

Bericht bekijken