Liederen en teksten

  Zeventien miljoen mensen

  Land dat in Coronatijd
  Half in lockdown gaat
  Maar waar als het erop aankomt
  Je buurman voor je klaarstaat
  Land van nu echt geen bezoek
  Behalve aan de kapper
  De restaurants die blijven leeg,
  Je beurs die wordt steeds krapper

  Land waar je nu even geen
  Knuffel aan je kind geeft
  Verzorgingshuis op slot
  Een ouder die nooit vrij heeft
  Land waarin een nieuw normaal
  Nooit echt zal gaan wennen
  Maar wanneer het voorbij zal zijn,
  Niemand kan dat plannen

  Zeventien miljoen mensen,
  Op dat hele kleine stukje aarde,
  Niemand is er echt alleen,
  Ieder is van waarde,
  Zeventien miljoen mensen,
  Op dat hele kleine stukje aarde,
  Moeten het nu samen doen,
  Ieder is van waarde

  Gebaseerd op "Vijftien miljoen mensen", Fluitsma & Van Tijn

  Meer lezen...

  Bijbelstudieboekje 'Op weg naar Pasen'

  Bijbelstudieboekje stille week (.docx)
  Bijbelstudieboekje stille week (.pdf)

  De ‘stille week’ is de laatste week van de veertigdagentijd. Een week waarin we toeleven naar Pasen, het feest waarop we de opstanding van Jezus vieren. In de stille week staan we stil bij Jezus’ binnenkomst in Jeruzalem, bij zijn laatste dagen, bij de kruisiging, en zijn graflegging. Om zo Pasen nog intenser te kunnen beleven.

  Vaak zijn er in de laatste drie dagen van de stille week kerkdiensten. Dit jaar doen we dat door de omstandigheden niet.
  Maar we willen u/jou wel dit Bijbelstudieboekje aanreiken. Om voor jezelf, met je partner, of met je gezin, iets in handen te hebben waarop je samen met elkaar op weg kunt naar Pasen. En waarop wij samen, als gemeente, op weg kunnen gaan naar Pasen. En ook de andere inwoners van Spijk en Losdorp krijgen dit boekje.

  Juist in deze tijd is Pasen een belangrijk feest. Omdat het ons eraan herinnert dat pijn, angst, verdriet, zorgen, en zelfs de dood, nooit het laatste woord kunnen hebben. Het is Gods liefde die overwint!|
  Maar de verhalen over Jezus in de stille week laten ons ook stilstaan bij die andere kant: dat pijn, verdriet, angst, onzekerheid er wel is. Ook in de Bijbel neemt dat een belangrijke plek in. En daarom kunnen deze verhalen ons juist nu tot steun zijn, ons nieuwe moed en nieuwe kracht geven.

  Meer lezen...

  Hoe groot zijt Gij

  Misschien ken je het lied 'Hoe groot zijt Gij'. Een oud, maar ook heel mooi lied.
  In het Nederlands heeft dit lied drie coupletten. Maar in het Engels, het origineel, heeft het er vier. Het 'tweede' couplet is niet vertaald in het Nederlands, terwijl die wel heel mooi is, vind ik zelf. Ik was vergeten dat ik die een keer had vertaald, maar ik kwam hem net tegen op mijn computer.

  When through the woods and forest glades I wander
  And hear the birds sing sweetly in the trees
  When I look down from lofty mountain grandeur
  And hear the brook, and feel the gentle breeze

  Als ‘k door het bos, en door de velden wandel,
  De vogels hoor, die fluiten hun gezang,
  De bergen zie, die stralen in hun grootsheid,
  Een beek die kabbelt, wind ruist langs mijn wang

  Dan zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij...

  Meer lezen...

  Heer, ontferm U over ons

  Tijdens een kerkdienst zingen wij soms de woorden 'Heer, ontferm U over ons', onder een gebed. Het is een oud gebed: voor jezelf, voor je omgeving, voor de wereld om je heen.
  Je vraagt God om ontferming. Dat betekent: soms schieten andere woorden tekort. En is alles wát we kunnen doen, God vragen of Hij ons wil horen, en of Hij bij ons wil zijn in onze nood, of bij anderen in hun nood. Dat is wat dit gebed wil uitdrukken.

  Er zijn al veel verschillende versies van deze woorden op melodie gezet. Dus ik dacht: daar kan er nog wel eentje bij 😉 En toen heb ik deze melodie bedacht:

  Heer, ontferm U over ons - pdf
  Heer, ontferm U over ons - audiobestand

  Meer lezen...

  Adventslied: Wij kijken naar Uw toekomst uit

  (Melodie: O kom, o kom, Immanuël)

  Wij kijken naar Uw toekomst uit, o Heer,
  Waar vrede heerst en oorlog is niet meer.
  Als niemand nog gebrokenheid kent.
  En als U in ons mi-i-idden bent.
  Waar blijft,
  Waar blijft,
  Waar blij-ijft U, o Heer?
  Wij bidden U: kom spoe-oe-oedig weer.

  Meer lezen...

  Zegenbede

  Ik bid dat God een schuilplaats voor ons mag zijn.
  Zijn armen liefdevol om ons heen, als sterke muren.
  Zijn goedheid als een dak boven ons hoofd.
  Zijn trouw als een fundament om stevig op te staan.
  Zijn liefde als een warm en veilig vuur.

  Meer lezen...

  Geloofsbelijdenis (lied)

  Melodie: wat de toekomst brengen moge

  1 Ik geloof in God de Vader,
  Eeuwig trouw en altijd goed.
  Die gemaakt heeft hemel en aarde,
  En niet loslaat wat Hij doet.
  Ik geloof in Jezus Christus,
  Die Gods zoon is, onze Heer,
  Zijn geboorte is een belofte:
  God brengt in ons lot een keer.

  Meer lezen...

  Wie ben ik?

  Wie ben ik, dat de Heer van al wat leeft,
  zoveel om mij geeft,
  zelfs mijn pijn voor mij wil dragen?
  Wie ben ik, dat het Licht dat leven geeft,
  steeds weer licht gegeven heeft,
  op mijn weg, al mijn dagen?

  Wie ben ik, dat de ogen die mij zien,
  met alles wie ik ben,
  steeds met liefde naar mij kijken?
  Wie ben ik, dat Uw stem de storm weer stilt,
  dwars door wind en regen heen,
  waar ik onder zou bezwijken?

  Meer lezen...

  Als een hert dat verlangt naar water...

  Als een hert

  1 Als een hert dat verlangt naar water,
  Zo verlangt mijn ziel naar U,
  U alleen kunt mijn hart vervullen,
  Mijn aanbidding is voor U.

  Meer lezen...