Liederen en teksten

  Hoe groot zijt Gij

  Misschien ken je het lied 'Hoe groot zijt Gij'. Een oud, maar ook heel mooi lied.
  In het Nederlands heeft dit lied drie coupletten. Maar in het Engels, het origineel, heeft het er vier. Het 'tweede' couplet is niet vertaald in het Nederlands, terwijl die wel heel mooi is, vind ik zelf. Ik was vergeten dat ik die een keer had vertaald, maar ik kwam hem net tegen op mijn computer.

  When through the woods and forest glades I wander
  And hear the birds sing sweetly in the trees
  When I look down from lofty mountain grandeur
  And hear the brook, and feel the gentle breeze

  Als ‘k door het bos, en door de velden wandel,
  De vogels hoor, die fluiten hun gezang,
  De bergen zie, die stralen in hun grootsheid,
  Een beek die kabbelt, wind ruist langs mijn wang

  Dan zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij...

  Meer lezen...

  Heer, ontferm U over ons

  Tijdens een kerkdienst zingen wij soms de woorden 'Heer, ontferm U over ons', onder een gebed. Het is een oud gebed: voor jezelf, voor je omgeving, voor de wereld om je heen.
  Je vraagt God om ontferming. Dat betekent: soms schieten andere woorden tekort. En is alles wát we kunnen doen, God vragen of Hij ons wil horen, en of Hij bij ons wil zijn in onze nood, of bij anderen in hun nood. Dat is wat dit gebed wil uitdrukken.

  Er zijn al veel verschillende versies van deze woorden op melodie gezet. Dus ik dacht: daar kan er nog wel eentje bij 😉 En toen heb ik deze melodie bedacht:

  Heer, ontferm U over ons - pdf
  Heer, ontferm U over ons - audiobestand

  Meer lezen...

  Adventslied: Wij kijken naar Uw toekomst uit

  (Melodie: O kom, o kom, Immanuël)

  Wij kijken naar Uw toekomst uit, o Heer,
  Waar vrede heerst en oorlog is niet meer.
  Als niemand nog gebrokenheid kent.
  En als U in ons mi-i-idden bent.
  Waar blijft,
  Waar blijft,
  Waar blij-ijft U, o Heer?
  Wij bidden U: kom spoe-oe-oedig weer.

  Meer lezen...

  Zegenbede

  Ik bid dat God een schuilplaats voor ons mag zijn.
  Zijn armen liefdevol om ons heen, als sterke muren.
  Zijn goedheid als een dak boven ons hoofd.
  Zijn trouw als een fundament om stevig op te staan.
  Zijn liefde als een warm en veilig vuur.

  Meer lezen...

  Geloofsbelijdenis (lied)

  Melodie: wat de toekomst brengen moge

  1 Ik geloof in God de Vader,
  Eeuwig trouw en altijd goed.
  Die gemaakt heeft hemel en aarde,
  En niet loslaat wat Hij doet.
  Ik geloof in Jezus Christus,
  Die Gods zoon is, onze Heer,
  Zijn geboorte is een belofte:
  God brengt in ons lot een keer.

  Meer lezen...

  Wie ben ik?

  Wie ben ik, dat de Heer van al wat leeft,
  zoveel om mij geeft,
  zelfs mijn pijn voor mij wil dragen?
  Wie ben ik, dat het Licht dat leven geeft,
  steeds weer licht gegeven heeft,
  op mijn weg, al mijn dagen?

  Wie ben ik, dat de ogen die mij zien,
  met alles wie ik ben,
  steeds met liefde naar mij kijken?
  Wie ben ik, dat Uw stem de storm weer stilt,
  dwars door wind en regen heen,
  waar ik onder zou bezwijken?

  Meer lezen...

  Als een hert dat verlangt naar water...

  Als een hert

  1 Als een hert dat verlangt naar water,
  Zo verlangt mijn ziel naar U,
  U alleen kunt mijn hart vervullen,
  Mijn aanbidding is voor U.

  Meer lezen...