Preken

Ik ga regelmatig voor in kerkdiensten in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Voor veel mensen in deze tijd lijkt het iets geks: een predikant houdt een monoloog, en de gemeente luistert. Toch denk ik dat preken meer is dan alleen dat. Een kerkdienst is iets wat je samen doet, als gemeente. Het is ook meer dan alleen luisteren naar een preek. Eigenlijk gaat een kerkdienst om het ontmoeten van God en om het ontmoeten van elkaar. Je komt samen om te vieren, met elkaar te zingen voor God, met elkaar te bidden, om te groeien in het kennen van God en in het uitvinden wat het betekent om je leven met Hem te gaan. Een preek is daar maar een onderdeel van.

Het is wel een onderdeel waar in protestantse kerken vaak veel waarde aan wordt gehecht. Daarom vind ik het belangrijk om als predikant bij de voorbereiding van een preek niet alleen te denken aan wat ik zelf interessant vind, maar om te proberen te luisteren wat God op dit moment tegen deze mensen wil zeggen door de Bijbelteksten die we lezen. Dat betekent niet dat je als predikant altijd gelijk hebt, of niet tegengesproken kunt worden – integendeel. Preken is niet alleen een kwestie van vertellen: het is ook een kwestie van luisteren naar God, en naar de mensen om me heen: waar zij mee bezig zijn, en welke vragen hen bezighouden.

De preken die ik recent heb gehouden kun je hier terugvinden:

3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze?
1e zondag van advent: Leven in Gods licht
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Jongerendienst: #stayconnected
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
Startzondag: een goed gesprek
Avondmaal: een overvloedig feest!
Vereer geen andere goden
Overstapdienst: kom je nest uit!
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Jeugddienst: Bidden
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog
De beker van het lijden (Markus 10)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Kerst: de gezalfde van de Heer
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet…
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Roeping (Ex. 3)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
De doop (Kol. 3:12-17)
Jezus Christus, zoon van God, Redder
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid
De kerk proeven (Matt. 20)
Wijze woorden van Jezus
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een heftige droom (Daniël 2)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3
Hemelvaart – Wees niet ongerust
Schone schijn – Jakobus 2
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag
Eerste Paasdag – Het is volbracht
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Een bron van levend water (Johannes 4)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)
Kerst: Jezus, de beloofde Koning
Kerstnachtdienst: Wees niet bang
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Deel je talent (Matt. 25)
Een feestmaal (Lukas 14)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

  3e zondag van advent: Maria's eigen keuze?

  Geliefde mensen, geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Zwangerschapstesten heb je in alle soorten en maten.
  Normaal gesproken, als je erachter komt dat je een kindje zult krijgen,
  is dat reden voor blijdschap.
  Iets om te vieren!
  Je had er misschien al op gehoopt,
  En wacht in spanning af of het ook zal lukken.
  Als dan de test positief is, is het geweldig nieuws!

  Voor sommigen is het juist geen goed nieuws.
  Als je het niet had verwacht, er niet op had gehoopt.
  Als het je overvalt. Of als het heel erg slecht uitkomt.
  Als die test dan positief is, heb je geen keuze meer.
  Dan sta je ervoor, en je denkt: hoe ga ik dat doen?

  Meer lezen...

  1e zondag van advent: Leven in Gods licht

  Teksten: Lukas 1:5-17; Maleachi 3:13-24

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Kerst valt net na de kortste dag,
  als de dagen weer lánger beginnen te worden.
  Eigenlijk is het al een heel oud feest, nog ouder dan het christendom.
  Al voor het christelijk geloof naar dit deel van Europa kwam,
  werd het midwinterfeest gehouden, op het moment dat wij nu Kerst vieren.
  Dat werd ook al gevierd met licht, met vreugdevuren, en met lekker eten.

  Eigenlijk heeft dat wel iets moois.
  Dat je juist als het jaar op zijn donkerst is, een feest van het licht houdt.

  Meer lezen...

  God legt zich niet neer bij de dood...

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Als je te maken krijgt met verlies,
  Dan kan dat allemaal verschillende gevoelens bij je oproepen.

  Gevoelens van verdriet,
  want je moet iemand missen van wie je veel hebt gehouden.
  Die heel veel voor je heeft betekend.
  Met wie je een groot deel van je leven hebt gedeeld.
  Of, in het geval van een ouder, een opa of oma, of een oom of tante:
  iemand die altijd in je leven is geweest. Die er altijd deel van heeft uitgemaakt.

  En dan zijn er al die herinneringen die je met hem of met haar deelde,
  en die je nu niet meer met een ander kunt delen.
  Een leven zonder die persoon is bijna ondenkbaar.
  En toch sta je daar voor.

  Meer lezen...

  Dankdag - Toch zal ik juichen voor de Heer

  Teksten: Habakuk 3:17-19; 1 Thessalonicenzen 5:14-18

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  You raise me up, so I can stand on mountains
  You raise me up to walk on stormy seas
  I am strong when I am on your shoulders
  You raise me up to more than I can be

  U tilt mij op, zodat ik over bergen kan lopen
  U tilt mij op, zodat ik stormende zeeën kan bewandelen
  Ik ben sterk, als u mij op uw schouders tilt
  U tilt mij op, tot meer dan ik kan zijn

  Meer lezen...

  #stayconnected

  Lieve mensen,

  Soms zou ik wel willen dat het met bidden net zo ging als met whatsapp.
  Dat je iets tegen God zegt,
  en ook al krijg je niet meteen antwoord terug,
  Je ziet in elk geval dat het gebed is aangekomen.
  Of je ziet blauwe vinkjes: dat God je gebed heeft gehoord.
  Of je ziet zelfs dat God bezig is om te antwoorden.

  Meer lezen...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *