Preken

Ik ga regelmatig voor in kerkdiensten in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Voor veel mensen in deze tijd lijkt het iets geks: een predikant houdt een monoloog, en de gemeente luistert. Toch denk ik dat preken meer is dan alleen dat. Een kerkdienst is iets wat je samen doet, als gemeente. Het is ook meer dan alleen luisteren naar een preek. Eigenlijk gaat een kerkdienst om het ontmoeten van God en om het ontmoeten van elkaar. Je komt samen om te vieren, met elkaar te zingen voor God, met elkaar te bidden, om te groeien in het kennen van God en in het uitvinden wat het betekent om je leven met Hem te gaan. Een preek is daar maar een onderdeel van.

Het is wel een onderdeel waar in protestantse kerken vaak veel waarde aan wordt gehecht. Daarom vind ik het belangrijk om als predikant bij de voorbereiding van een preek niet alleen te denken aan wat ik zelf interessant vind, maar om te proberen te luisteren wat God op dit moment tegen deze mensen wil zeggen door de Bijbelteksten die we lezen. Dat betekent niet dat je als predikant altijd gelijk hebt, of niet tegengesproken kunt worden – integendeel. Preken is niet alleen een kwestie van vertellen: het is ook een kwestie van luisteren naar God, en naar de mensen om me heen: waar zij mee bezig zijn, en welke vragen hen bezighouden.

De preken die ik recent heb gehouden kun je hier terugvinden:

Groeien en snoeien (Joh. 15)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Hemelvaart (Joh. 16)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Pasen – het graf is leeg!
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Wie ben ik?
Avondmaal: Heb elkaar lief
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze?
1e zondag van advent: Leven in Gods licht
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Jongerendienst: #stayconnected
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
Startzondag: een goed gesprek
Avondmaal: een overvloedig feest!
Vereer geen andere goden
Overstapdienst: kom je nest uit!
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Jeugddienst: Bidden
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog
De beker van het lijden (Markus 10)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Kerst: de gezalfde van de Heer
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet…
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Roeping (Ex. 3)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
De doop (Kol. 3:12-17)
Jezus Christus, zoon van God, Redder
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid
De kerk proeven (Matt. 20)
Wijze woorden van Jezus
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een heftige droom (Daniël 2)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3
Hemelvaart – Wees niet ongerust
Schone schijn – Jakobus 2
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag
Eerste Paasdag – Het is volbracht
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Een bron van levend water (Johannes 4)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)
Kerst: Jezus, de beloofde Koning
Kerstnachtdienst: Wees niet bang
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Deel je talent (Matt. 25)
Een feestmaal (Lukas 14)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

  Groeien en snoeien

  Tekst: Johannes 15:1-8

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Toen ik nog op de basisschool zat,
  had ik een vriend, met wie ik veel optrok.
  Heel vaak gingen we ’s middags uit school met elkaar spelen.
  We hielden allebei van Lego.
  En hij had een hele mooie verzameling, een hele stad van Lego.
  En ik had dan weer andere dingen.
  Het was leuk om daarmee te spelen,
  en daar samen een verhaal omheen te verzinnen.

  Meer lezen...

  Pinksteren - In mijn eigen taal

  Tekst: Handelingen 2:1-14; 22-24; 36-42

  Agapèmenè ekklesia tou Ièsou Christou,

  An milo elennika, mè me katalabeis.

  Daar verstonden jullie vast maar weinig van 😉
  Ik zei, met wat hulp van Google Translate:

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Als ik Grieks praat, verstaan jullie me niet.
  Tenminste, daar ga ik van uit.

  Meer lezen...

  Hemelvaart

  Tekst: Johannes 16:7-28

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Het gedeelte dat we hebben gelezen, uit Johannes,
  is niet één van de makkelijkere gedeeltes uit de Bijbel.
  Zoals bij alle dingen die Johannes over Jezus schrijft,
  staat het vol met woorden en uitdrukkingen waar een hele wereld van betekenis achter zit.
  En dat maakt dat het soms wat abstract lijkt.

  Meer lezen...

  Doopdienst - Over een andere boeg

  Tekst: Johannes 21:1-14

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Waarvoor heb jij tevergeefs gezwoegd?
  Dat is best een moeilijke vraag!
  Ik las hem in een boekje, dat gaat over de tekst die we hebben gelezen.
  Petrus en zes andere leerlingen zijn een nacht lang aan het vissen.
  Ze zijn ervaren vissers.
  Maar ze vangen geen klap.
  Al die moeite voor niets..

  Waarvoor heb jij tevergeefs gezwoegd?
  Misschien wel voor werk voor de kerk.
  Doe je zo je best.
  Maar toch.. het lijkt soms wel of het alleen maar minder wordt.
  Minder geloof. Minder mensen in de kerk op zondag.

  Meer lezen...

  Bevrijdingsdag

  Tekst: Exodus 14:5-14, 21-31

  Geliefde gemeente van Jezus Christus, lieve mensen,

  Het is vandaag bevrijdingsdag.
  Op deze dag vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting, in Nederland.
  En, zo staat het mooi geformuleerd op Wikipedia:
  Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid,
  van democratie en mensenrechten.

  Want vrijheid, recht, mensenrechten,
  Dat ís iets om bij stil te staan.
  Zeker omdat er nog zoveel onvrijheid, onrecht, en schending van mensenrechten is.

  En als wij daarmee te maken krijgen, dan zijn we snel geneigd om wég te kijken.
  Om te doen alsof het er niet is.

  Meer lezen...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *