Preken

Als predikant ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. Voor veel mensen in deze tijd lijkt het iets geks: een predikant houdt een monoloog, en de gemeente luistert. Toch denk ik dat preken meer is dan alleen dat. Een kerkdienst is iets wat je samen doet, als gemeente. Het is ook meer dan alleen luisteren naar een preek. Eigenlijk gaat een kerkdienst om het ontmoeten van God en om het ontmoeten van elkaar. Je komt samen om te vieren, met elkaar te zingen voor God, met elkaar te bidden, om te groeien in het kennen van God en in het uitvinden wat het betekent om je leven met Hem te gaan. Een preek is daar maar een onderdeel van.

Het is wel een onderdeel waar in protestantse kerken vaak veel waarde aan wordt gehecht. Daarom vind ik het belangrijk om als predikant bij de voorbereiding van een preek niet alleen te denken aan wat ik zelf interessant vind, maar om te proberen te luisteren wat God op dit moment tegen deze mensen wil zeggen door de Bijbelteksten die we lezen. Dat betekent niet dat je als predikant altijd gelijk hebt, of niet tegengesproken kunt worden – integendeel. Preken is niet alleen een kwestie van vertellen: het is ook een kwestie van luisteren naar God, en naar de mensen om me heen: waar zij mee bezig zijn, en welke vragen hen bezighouden.

De preken die ik recent heb gehouden kun je hier terugvinden:

Overdenking 29 maart 2020 (Matt. 7)
Overdenking 22 maart 2020 (Matt. 6)
Overdenking 15 maart 2020 (Hand. 16)
De andere wang toekeren (Matt. 5)
Van Jezus leren (Matt. 4)
Zondag werelddiaconaat – Delen van wat God je geeft (Gen. 41)
Uit de boot stappen (Matt. 14)
Doopdienst Jonathan Lenting – Ik laat je niet los
Oudjaarsdag – Als U niet met ons meegaat (Ex. 32 en 33)
Kerst – Op zoek naar het kind (Matt. 2)
Kerstnachtdienst – God breekt in (Matt. 1)
Verwachtingsvol bidden? (Jak. 5)
1e zondag van advent – Wachten (Micha 4 en 5)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Makkelijke woorden? (Psalm 91)
Bouw de kerk weer op (Haggaï 1)
Waar het hart vol van is.. (Joh. 7)
Dankdag – Danken tegen beter weten in (Hab. 3)
Reclame (Dan. 3)
Jeugddienst – Genieten (Pred. 9:7-9)
Israëlzondag (Gen. 12)
Johnny Cash – The Man in Black
Elke zondag open!? – Startzondag
De Bijbel – een goed verhaal
Breng ze mij (Matt. 14)
Doopdienst (Psalm 139)
Ik heb altijd gelijk! (Jona 1)
Ik ga op reis en ik neem mee (Hand. 8)
Groeien en snoeien (Joh. 15)
Pinksteren – In mijn eigen taal (Hand. 2)
Hemelvaart (Joh. 16)
Doopdienst – Over een andere boeg (Joh. 21)
Bevrijdingsdag (Exodus 14)
Pasen – het graf is leeg!
Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
Voetzalving van Jezus (Joh. 12:1-11)
Rivieren van levend water (Joh. 7)
Jongerendienst: een druppel op een gloeiende plaat (Joh. 5)
Wie ben ik?
Avondmaal: Heb elkaar lief
Doopdienst Jan Lieuwe Wierenga
Oudjaarsavond: Je bent een parel in Gods hand
Kerstnachtdienst: Het verhaal van de herder
3e zondag van advent: Maria’s eigen keuze?
1e zondag van advent: Leven in Gods licht
Eeuwigheidszondag: God legt zich niet neer bij de dood
Dankdag: Toch zal ik juichen voor de Heer (Hab. 3:17-19)
Jongerendienst: #stayconnected
Ik veroordeel je niet (Johannes 8)
Startzondag: een goed gesprek
Avondmaal: een overvloedig feest!
Vereer geen andere goden
Overstapdienst: kom je nest uit!
Avondmaal: wonderbare spijziging (Mark. 6)
Bevestiging ambtsdragers: dienen in liefde
Ontspannen getuigen (Hand. 8)
De vruchten van de Geest (Gal. 5)
Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!
Hemelvaart: Ik ben met jullie (Matt. 28, Hand. 1)
Jeugddienst: Bidden
Onderweg met Jezus (Lukas 24)
Pasen – de regenboog
De beker van het lijden (Markus 10)
Je kruis op je nemen (Markus 8)
Zondag rustdag (Gen. 1-2, Markus 2-3)
Niet Invullen Voor Een Ander (Markus 2)
Blind vertrouwen, maar niet zonder reden! (1 Sam. 3, Marc. 1:14-22)
Oudjaarsavond 2017 (Heb. 12)
Kerst: de gezalfde van de Heer
Kerstnachtdienst: een groter geschenk ken ik niet…
Johannes de Doper – waar sta jij? (Joh. 1)
Vasthouden en loslaten (Pred. 3, Joh. 20)
Roeping (Ex. 3)
Dankdag – de mens is als gras (Psalm 103)
De doop (Kol. 3:12-17)
Jezus Christus, zoon van God, Redder
Een naaste worden of een naaste zijn (Lukas 10)
Keuningsdienst: Kinderen in verstand en in boosheid
De kerk proeven (Matt. 20)
Wijze woorden van Jezus
God laat je niet vallen (Jes. 41; Luk. 11)
Een heftige droom (Daniël 2)
Prijs de Vaderdag (Psalm 103 en Ef. 3)
De luister van God weerspiegelen – 2 Kor. 3
Hemelvaart – Wees niet ongerust
Schone schijn – Jakobus 2
Wie ben ik, dat U aan mij denkt? (Psalm 8, Johannes 15:11-17)
Tweede Paasdag – Geloof voor elke dag
Eerste Paasdag – Het is volbracht
Witte Donderdag: de normen en waarden van Christus – Johannes 13
I was blind, but now I see (Johannes 9)
Een bron van levend water (Johannes 4)
God is een herder (Psalm 23; Johannes 10)
Jongerendienst: wat merk je van God? (1 Koningen 19)
Een kerk met zwakke mensen: 1 Korintiërs 1
Belijdenisdienst: een vrijgevige God (Lukas 15)
Onze strijd is niet tegen mensen… (Efeziërs 6)
Kerst: Jezus, de beloofde Koning
Kerstnachtdienst: Wees niet bang
David en Batseba: “Probeer om te draaien” (2 Sam. 12)
Ruth: een vriendin voor Noömi (Ruth 1)
Tamar: God vervult zijn belofte (Gen. 38)
Wegleggen en wachten – zondag der voleinding (Ps. 126; 1 Kor. 15:35-44)
Zending is wie we zijn (Matt. 18:19-20)
Iedereen is welkom (Matt. 19:13-15)
Deel je talent (Matt. 25)
Een feestmaal (Lukas 14)
Levi: deel je leven (Lukas 5)
Jezus: een hogepriester in de hemel (Lev. 9; Heb. 4-5)
God houdt ons vast (Jes. 43:1-7)
Wie ben ik? Welke kant moet ik op? (Jona)
God is overal (Ex. 40; Hand. 17)
Je geloof leven (1 Pet. 3:8-17)
Pinksteren: leven met open handen en een open hart (Hand. 3; Rom. 8)
Gods ‘ja’ staat als een huis (Matt. 7:24-27)
Oorlog en vrede – Matt. 5
Back to Basics (Matt. 6:25-34)
Verborgen rijkdom (Matt. 13:44-46)
De Hemel raakt de aarde (Lukas 24:1-12)
Geen sterke leider!? (Jes. 52:7-10; Luk. 19:29-40)
Bidden is een voorrecht (Joh. 16:16-28)
Samen zijn we uniek (1 Kor. 12:12-24)
De gevonden vrouw (Lukas 7:36-50)
Vreemdelingen en priesters (Ex. 19:3-6; 1 Petr. 2:1-10)
Afscheid van de kerk aan de Hoofdweg-Zuid in Spijk (Ps. 135; Heb. 11)
De dans van God (Lukas 3:21-22 en 4:1-13)
De wissel omzetten (Oudjaarsavond, 2 Petrus 1:1-11)
Een feest waard! (Kerstpreek, Johannes 1:14-18)
Door een roze bril (Micha 5:1-4a en Lukas 1:39-45)
Johannes de Doper (Jesaja 40:1-5 en Johannes 1:19-28)
“Schijn-heilig” (Marcus 12:38-44)
Aanbidding (Psalm 34:1-9 en Handelingen 16:23-26)
Wat vraagt God van mij? (Mattheüs 19:16-26 en Filippenzen 2:5-11)
Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid; preek van mijn bevestigingsdienst
Durf je te verwonderen over God (Handelingen 3:1-13; 4:1-4)
Hemelvaart, waarom vieren we dat? (Handelingen 1:1-11; Efeziërs 1:18-21; 3:11-12; 4:9-10)
Heilig leven (Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 13:21)
Kun jij de beker drinken? (Mattheüs 20:17-28)
Geef vrede, Heer, geef vrede (Jesaja 42:1-7; Mattheüs 5:43-48; Romeinen 12:14-21)
Meer van God verwachten (Ezechiël 37:1-10; Marcus 8:10-21)
Staan voor je geloof (Handelingen 26)
Mijn allereerste preek: Filippenzen 3

  Overdenking 29 maart 2020

  Tekst: Mattheüs 7:24-27

  Lieve mensen die thuis meeluisteren en meekijken,
  geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Afgelopen week wandelde ik een paar keer langs de dijk,
  die afgelopen december weer is opgeleverd.
  Het is er best mooi geworden, vind ik.
  Al hebben ze er lang over gedaan,
  om de dijk die er lag te verhogen en te verbreden:
  twee jaar lang kon je er niet naartoe.
  Ik miste het in die tijd best wel om daar te kunnen wandelen.

  Meer lezen...

  Overdenking 22 maart 2020

  Mattheüs 6:25-34

  Lieve mensen die thuis meeluisteren, geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Ik heb iets meegebracht, uit mijn tuin.
  De mensen die beeld hebben, kunnen zien wat het is:
  Het is een narcis.
  En de narcis is de bode van de lente!
  Eerst kwamen de sneeuwklokjes, al best vroeg dit jaar,
  toen de krokusjes, en nu de narcissen.

  Meer lezen...

  Overdenking 15-03-2020

  Handelingen 16:22-26

  Lieve mensen die thuis meeluisteren,

  Corona.
  Het is een woord dat tot een paar weken geleden maar weinig voor ons betekende.
  Maar dat nu al zoveel impact heeft op onze samenleving.
  Mensen die ziek worden.
  Angst die zich verspreidt.
  Aantallen zieken, aantallen mensen die zijn overleden.
  Nieuwsberichten uit andere landen, en andere delen van ons land,
  waar het er nog heviger aan toe gaat dan bij ons.
  Angst, dat dat ons zelf misschien ook staat te wachten.

  Meer lezen...

  De andere wang toekeren

  Tekst: Mattheüs 5:38-48

  Geliefde gemeente van Jezus Christus, lieve mensen,

  Wie van jullie heeft wel eens gevochten?
  Op school bijvoorbeeld, of in een andere situatie?

  Ik heb zelf wel eens gevochten, al was dat niet heel heldhaftig.
  Het was tijdens de pauze, op de middelbare school.
  Ik ging naar een hele grote school, met 2.000 leerlingen.
  In de aula, waar we lunchpauze hielden,
  was het dus heel erg druk tijdens de pauze.

  Meer lezen...

  Van Jezus leren

  Tekst: Mattheüs 4:17-23

  Geliefde gemeente van Jezus Christus, lieve mensen,

  Rond 400 Christus leefde er een man in Egypte, en zijn naam was Pachomius.
  Pachomius was eerst nog geen christen, maar hij komt in contact met christenen,
  en bekeert zich tot het christelijk geloof.
  Hij is heel toegewijd.
  Hij leert veel over de Bijbel, en groeit in zijn geloof.
  Na verloop van tijd besluit hij om zijn leven helemaal aan God te wijden,
  en monnik te worden, en zich terug te trekken in de woestijn.

  Meer lezen...

  Zondag werelddiaconaat - Delen van wat God je geeft

  Teksten: Genesis 41

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet!
  Dat is een uitspraak van Jezus, in de Bijbel.
  Het betekent: als je iets doet voor een ander,
  doe dat dan niet voor de buitenwereld,
  om te laten zien hoe goed je bezig bent,
  maar doe het voor die ander.

  Meer lezen...

  Uit de boot stappen

  Tekst: Mattheüs 14:22-33

  Lieve mensen,

  Ga nog niet te gemakkelijk onderuit zitten, met de gedachte:
  nu komt de preek, nu kan ik lekker luisteren!
  Even wachten met de pepermuntjes.
  Want ik heb jullie nodig.
  Ik wil namelijk een spel met jullie doen!

  Meer lezen...

  Doopdienst Jonathan Lenting - Ik laat je niet los

  Teksten: Jesaja 43:1-3; 1 Johannes 4:7-12

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Soms heb je van die verzen in de Bijbel, die zo mooi zijn,
  dat je ze op kaartjes kunt zetten, die je aan iemand stuurt.
  Of dat je ze als doop- of trouwtekst kunt gebruiken.
  Omdat ze zo bemoedigend zijn.

  Meer lezen...

  Oudjaarsdag - Als U niet met ons meegaat

  Tekst: Exodus 32:1-4; Exodus 32:35-3:33; Exodus:3:12-17

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  In Hollywoodfilms, en series op Netflix,
  is er altijd wel een type film dat zo begint:
  Een stel trouwt, alles lijkt goed en mooi,
  Er is een prachtig feest.
  En dan… blijkt het allemaal te mooi om waar te zijn.
  Het duurt maar heel even, of de een komt erachter dat de ander vreemdgaat.
  Soms al op de huwelijksdag zelf!

  Meer lezen...

  Kerst - Op zoek naar het kind

  Tekst: Mattheüs 2

  Geliefde gemeente van Jezus Christus,

  Het verhaal dat we hebben gelezen,
  over de wijzen uit het Oosten die op zoek gaan naar de pasgeboren koning van de Joden,
  Is misschien wel een van de meest bijzondere verhalen uit de Bijbel.

  Meer lezen...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *