Maandelijks archief: december 2016

Kerst: Jezus, de verwachte Koning

Tekst: Lukas 2:15-20

Heb je ook wel eens gehad dat je iets heel erg graag wilde hebben?
Toen ik zelf nog een kind was, wilde ik heel erg graag een legokasteel.
Maar mijn ouders zeiden: dan moet je er eerst voor sparen!
En dus ging ik dat doen.
Ik moest een hele tijd wachten.
Tot het moment dat ik het eindelijk kon kopen!
Wat was ik blij!
Ik had zo lang gewacht, maar dat maakte het extra bijzonder!
Lees verder Kerst: Jezus, de verwachte Koning

Kerstnachtdienst: Wees niet bang

Tekst: Lukas 2:1-7

Ik ben wel benieuwd: wie van jullie heeft afgelopen dagen zijn nagels gelakt? Even handen omhoog!
Dat lijkt misschien een gekke vraag,
Maar ik denk dat de jongeren hier al wel weten waarom ik hem stel:
Het heeft te maken met serious request,
Waarbij een aantal DJ’s van 3FM zich een week lang opsluiten in een glazen huis,
Zonder te eten. Op die manier zamelen ze geld in voor het goede doel.
Dit jaar zamelden ze geld in om longontsteking tegen te gaan,
Een ziekte die op bepaalde plekken in de wereld door gebrekkige medische kennis veel levens eist.
Lees verder Kerstnachtdienst: Wees niet bang

David en Batseba: “Probeer om te keren”

Tekst: 2 Samuël 11:26-12:25

Het is al jaren geleden, ik denk 10 jaar,
Dat ik met mijn scoutinggroep onderweg was naar een kamp in Frankrijk.
Ik weet niet of u daar wel eens geweest bent,
Maar in Frankrijk heb je tolwegen.
En op een gegeven moment gingen we proberen die te vermijden.
Het zal wat langer duren, zei de leiding,
Maar we komen er wel.

En dus sloegen we voor de tolweg af.
In het begin leek alles goed te gaan. Lees verder David en Batseba: “Probeer om te keren”

Ruth: een vriendin voor Noömi

Tekst: Ruth 1

Noömi en haar man Elimelech zijn op de vlucht geslagen,
Zoals vandaag de dag ook veel mensen op de vlucht slaan.
Gelukzoekers, zouden ze genoemd worden,
op zoek naar een beter leven.
Naar genoeg eten voor hun kinderen.
Naar veiligheid.

Ze leefden in de tijd van de rechters.
Dat was de periode nadat de Israëlieten in het beloofde land gingen wonen,
En voordat er koningen werden aangesteld.
Het was een onzekere tijd.
Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.
Soms waren er goede en wijze rechters,
die lang aanbleven, en was er vrede.
Maar vaak was er oorlog, onzekerheid. Hongersnood.
Lees verder Ruth: een vriendin voor Noömi

Tamar: God vervult zijn belofte

Tekst: Genesis 38

Wat een verhaal, dat verhaal van Tamar!
Het staat ontzettend ver van onze belevingswereld af.
In onze cultuur zou zoiets niet meer voorkomen.
En op het eerste gezicht komt het heel vreemd op ons over.

Tamar was getrouwd, met Er, de zoon van Juda.
Maar haar man stierf, zonder haar kinderen te geven.
In onze tijd zouden die twee dingen niet in één zin gezegd worden.
Ze zijn voor ons niet aan elkaar gekoppeld.
Maar in die tijd wel. Waarom?
Omdat iemands rijkdom in de eerste plaats niet werd bepaald door hoeveel geld je had,
Of hoeveel vee,
Maar door hoeveel kinderen je had.
Rijkdom was als je kinderen had die op je oude dag voor je konden zorgen.
In sommige landen wordt dat ook vandaag nog zo gezien.
Vooral op plaatsen waar geen sociaal vangnet is.

Lees verder Tamar: God vervult zijn belofte

De belofte van advent: Psalm 85:7-10

lowres_psalm_85_2

7 Zult Gij ons niet doen herleven,
opdat uw volk zich in U verheuge?

8 O Here, toon ons uw goedertierenheid,
en schenk ons uw heil!

9 Ik wil horen wat God, de Here, spreekt;
want Hij zal van vrede spreken
tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten;
maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.

10 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
zodat heerlijkheid in ons land woont.

Lees verder De belofte van advent: Psalm 85:7-10