Alle berichten van Jake Schimmel

Ontspannen getuigen

Tekst: Handelingen 8:26-40

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Het verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen, uit Handelingen,
gaat over een bijzondere ontmoeting
Een ontmoeting tussen Filippus en een man die uit een ver land is gekomen.

De man is een eunuch.
Mannen die eunuch waren, waren mannen die aan het hof werkten,
waarbij ervoor gezorgd werd dat ze zelf geen kinderen meer konden krijgen,
zodat ze betrouwbare dienaren konden zijn aan het hof,
en ze geen misstappen konden maken.
In die tijd werd een eunuch vaak met minachting bekeken.
Je koos er niet zelf voor om een eunuch te zijn.
Het was een slaaf, of iemand die uit een arm gezin afkomstig was.
Lees verder Ontspannen getuigen

De vruchten van de Geest

Tekst: Galaten 5:13-26

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Ik zou best wel een beter mens willen zijn.
Aardiger naar anderen.
En geduldiger, in het verkeer bijvoorbeeld:
vorige week toeterde ik nog flink,
toen een vrachtwagen net voor mij de rotonde op schoot.
Terwijl ik er zelf ook best hard aan kwam rijden.
Dat zijn momenten waarop ik denk: had dat echt gemoeten?
Ik zou soms ook wel geduldiger willen zijn met mensen die iets anders vinden dan ik.
Ik zou trouwer willen zijn,
mensen om mij heen meer in het oog willen houden.
Lees verder De vruchten van de Geest

Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!

Met Pinksteren ging ik samen met ds. Huisman voor in een clusterdienst met als thema ‘Veelkleurig’. Deze dienst was een gezamenlijke dienst van vijf kerken: de Vredekerk in Loppersum, Loppersum-Maarland, ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd, en Spijk-Losdorp.
De dienst is hier na te luisteren, en mijn deel van de overdenking is daaronder te lezen:

Lees verder Pinkster-clusterdienst: Veelkleurig!

Jeugddienst: Bidden

Wat kun je tegen God zeggen?

Psalm 23:1-3, uit de Bijbel in gewone taal
Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
Hij leidt mij,
zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.
Bij de Heer ben ik veilig,
hij geeft mij nieuwe kracht,
zo goed is hij.

“Here, zegen deze spijze, amen.”
Wie kent dit gebed? Lees verder Jeugddienst: Bidden

Hemelvaart: Ik ben met jullie

Teksten: Mattheüs 28:16-20; Handelingen 1:9-12

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Lees verder Hemelvaart: Ik ben met jullie

Pasen – de regenboog

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Ik word altijd blij als ik een regenboog zie.

Toen ik nog maar net mocht preken, vond ik dat heel spannend.
En ik weet nog goed dat ik van Kampen, waar ik studeerde,
naar Sint Johannesga reed, in Friesland,
Om daar te preken over Noach.
Het was best een lange rit,
dus ik had nog tijd genoeg om erg te piekeren over hoe het zou gaan.
Het was ook nog eens de eerste keer dat ik twee keer achter elkaar moest voorgaan.
Ik voelde me bijna misselijk van de spanning. Lees verder Pasen – de regenboog

Je kruis op je nemen…

Tekst: Marcus 8:27-36

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Een tijdje geleden kreeg ik een tekening in mijn post,
bij een reclamebrief van Compassion.
Het is een tekening van een kindje uit Kenia.
Op de tekening staat Jezus afgebeeld met zegenende handen,
Met aan de rechterkant een kruis,
En aan de linkerkant een grot waar de steen van is weggerold,
En een klein figuur dat daar uit komt, omstraald door licht.
Lees verder Je kruis op je nemen…

Zondag rustdag

Teksten: Genesis 1:31 t/m 2:3; Markus 2:23-3:6

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Toen ik nog erg jong was hadden mijn ouders buren die Jehova’s getuige waren.
Ze konden goed met elkaar overweg, wij speelden altijd met hun kinderen.

Op een dag, het was zondag, kwamen mijn ouders terugrijden uit de kerk.
Toen zagen ze dat hun buren net buiten het dorp met een lekke band langs de weg stonden.
Ze stopten, en hielpen ze om de band te verwisselen.
Toen het klaar was, vroeg één van hen verbaasd:
Is de zondag niet een rustdag voor jullie?
Voor hen was het dat niet,
maar zij hadden altijd gehoord dat je je daar als christen heel precies aan moet houden.
En daarom waren ze verbaasd dat mijn ouders ze hielpen.
Lees verder Zondag rustdag